Nye behandlingstilbud i SDCN

 

En kerneaktivitet for Steno Diabetes Center Nordjylland er at udvikle nye supplerende behandlingstilbud, der skal supplere den gældende diabetesbehandling i Region Nordjylland. Målet er at udvikle behandlings- og forebyggelsestilbud af højeste kvalitet, der er evidensbaseret og endnu mere tilpasset til den enkelte patients behov og præferencer.


 

Tidlig opsporing og intervention

 

 

Sammedagsscreening af komplikationer

Få gennemført alle relevante komplikationscreeninger og modtag svar den samme dag på Aalborg Universitetshospitals matrikler i Farsø og Thisted

 

 

Hjertekarsygdom og diabetes

I et nyt endokrinologisk-kardiologisk samarbejde er målet at identificere så mange hjertepatienter med diabetes, som muligt, og hjælpe dem godt videre.

 

 

Særlige patientgrupper

 

 

Diabetes og graviditet

SDCN tilbyder i samarbejde med Aalborg Universitetshospitals obstetriske funktion et supplerende behandlingstilbud til gravide.

 

 

Diabetes Ungeklinikken

Diabetes Ungeklinikken er et tilbud til unge med diabetes i Region Nordjylland, der er i overgangen mellem børne-unge afdelingen og voksenafdelingen.

 

 

Opstartsforløb for voksne patienter

SDCN tilbyder nu et ambulant opstartsforløb på Aalborg Universitetshospital for patienter med nyopdaget type 1- og type 2-diabetes.

 

 

Ekstra hjælp til hverdagen

 

 

Diabetes Hotline for voksne

Borgere og fagfolk i Nordjylland kan ringe til Diabetes hotlinen i hverdage fra 8.00-22.30, hvis de har brug for rådgivning ift. akutte diabetesproblematikker.

 

Udvidet åbningstid for børn og unge

Fra 1. september 2019 er der etableret udvidet åbningstid for børn og unge med diabetes i regionens diabetesambulatorier i Aalborg og Hjørring.

 

 

 

 

 

Vi arbejder for at løfte diabetesbehandling i Nordjylland

 

Cirka 7.200 patienter med diabetes modtager årligt behandling i hospitalsregi i Region Nordjylland. De supplerende aktiviteter har til formål at øge kvaliteten af det eksisterende tilbud til diabetespatienter. Dette sker blandt andet ved at udvikle og afprøve nye tiltag til at forebygge, screene for og følge op på senkomplikationer.

En supplerende aktivitet kan overgå til at være en standardaktivitet, hvis der foreligger dokumentation for effekten. 

 

Standard behandling

Standardaktiviteter er de almene tilbud for patienter og varetages af Aalborg Universitetshospitals eller Regionshospital Nordjyllands endokrinologiske eller medicinske afsnit. Region Nordjylland er ansvarlig for at finansiere og udvikle standardtilbuddene.

Supplerende tilbud

Supplerende behandlingstilbud udvikles og implementeres af Steno Diabetes Center Nordjylland og er finansieret på baggrund af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. De supplerende aktiviteter har til formål at øge kvaliteten og udbuddet af tilbud til diabetespatienter.

 

 

 

Hør mere om supplerende behandlingstilbud

Jesper Skytt Hvid
Projektleder 

jesper.hvid@rn.dk
+45 23 88 46 05

Niels Kragh Madsen
Projektleder

n.madsen@rn.dk
+45 20 23 95 93