Godt i mål

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder forløbet ´Godt i mål´ til patienter med dysreguleret diabetes. Initiativet retter sig imod patienter, som ved gentagne kontroller har haft et HbA1c (langtidsblodsukker) i intervallet 70-100 mmol/mol. 

Godt i mål

Mange lever i dag med et HbA1c, der generelt er for højt. Derfor ønsker man at nedbringe HbA1c for en afgrænset patientmålgruppe. Med initiativet forventer man, at patienternes livskvalitet vil forbedres, udviklingen af diabetiske senfølgekomplikationer vil forsinkes og deres livslængde forøges.

 

Formål

Formålet med Godt i mål-initiativet er at understøtte patienter med diabetes til en bedre glukoseregulering gennem hyppigere årlige konsultationer med diabetesbehandleren samt en øget anvendelse af diabetesteknologi. På den måde er initiativet en hjælp til en bedre blodsukkerregulering og lavere blodsukker via støtte og vejledning tilpasset patientens egne behov og ønsker. Patienten udstyres desuden med konkret viden og redskaber til fremadrettet blodsukkerregulering.

 

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er dysregulerede voksne patienter, som er tilknyttet Aalborg Endokrinologisk Ambulatorium med enten type 1- eller 2-diabetes.

Det formodes, at patienter der ved gentagne kontroller har haft en HbA1c værdi i intervallet 70-100 mmol/mol, vil kunne profitere mest af tiltaget.

Forløb for deltagelse i Godt i mål

Alle patienter tilbydes generelt én årlig sygeplejerske- og lægekonsultation som standardbehandling. Som supplement til disse årlige konsultationer arrangeres følgende i forlængelse heraf efter henvisning til Godt-i-mål initiativet:

  1. Konsultation ved diabetessygeplejerske umiddelbart efter henvisning samt efter 3 og 9 måneder.

  2. Konsultation ved diabeteslæge efter 6 måneder.

Der tilbydes i alt 4 ekstra konsultationer. Desuden kan der aftales hyppigere kontakt med sygeplejersken f.eks. via telefon- eller videokonsultation. Forløbet strækker sig typisk over 1 år.

Forløbet planlægges i et tæt samarbejde mellem patienten og teamet. På den måde tilbydes patienten et skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i oplevede udfordringer.

Derudover iværksættes følgende for at understøtte behandlingen:

  • En samtale med patienten hvor betydningen af den dårlige diabetesregulering italesættes tydeligt over for patienten. Dette i forhold til udvikling af diabetiske senkomplikationer.

  • Fastlæggelse af fælles plan for individuelt HbA1c.

  • En konkret handlingsplan. Hertil følger mulighed for henvisning til andre behandlingstilbud såsom diætist eller psykolog, samt en vurdering af patienten med type 1-diabetes´ behov for diabetesteknologi.

 

Amar Nikontovic

Telefon

60 24 54 03

Mail

a.nikontovic@rn.dk