Multidisciplinære teamkonferencer

SDCN tilbyder multidisciplinære teamkonferencer som et nystartet initiativ, der skal sikre, at diabetespatienter, der også lider af andre kroniske sygdomme, får en bedre og mere koordineret behandling og medicinering på tværs af specialer. 

Multidisciplinære teamkonferencer

Når en person både har diabetes og en anden kronisk sygdom, foregår den kliniske behandling typisk forskellige steder og under vejledning af forskellige speciallæger. Dette kan resultere i, at patienten oplever manglende koordinering i behandlingen.

Som et supplerende behandlingsinitiativ tilbyder SDCN derfor multidisciplinære teamkonferencer, som går ud på at afprøve ny klinisk praksis, hvor læger fra forskellige specialer og en klinisk farmaceut mødes til teamkonferencer for at samarbejde om den enkelte diabetespatients behandlingsmuligheder. Formålet er en fælles plan for behandlingen, således at der skabes et mere sammenhængende behandlingsforløb.

 

Målgruppen for de multidisciplinære teamkonferencer

Målgruppen er voksne diabetespatienter med andre kroniske sygdomme, der følges i sygehusregi.

Multidisciplinære teamkonferencer, kort fortalt

  • Fra 2021-2023 vil man på Steno Diabetes Center Nordjylland afprøve multidisciplinære teamkonferencer med det formål at give diabetespatienter med andre kroniske sygdomme den bedste og mest kvalificerede behandling af deres sygdomme.

  • Deltagerne på multidisciplinære teamkonferencer bliver sammensat af sundhedsprofessionelle fra forskellige specialer, som er relevante ift. patientens diabetes og andre kroniske sygdomme.
  • Målgruppen er patienter med type 1- og type 2-diabetes, som har et igangværende forløb på Steno Diabetes Center Nordjylland eller en samarbejdende afdeling.

  • Som en del af initiativet er der etableret en forskningsgruppe med det formål at udarbejde praksisnær forskning ift. at optimere diagnosticering, behandling og patientforløb for diabetespatienter og andre kroniske sygdomme.

Kontakt

Hanne Ravn Larsen

Programchef og chefsygeplejerske

Telefon

30 29 44 46

Mail

hrl@rn.dk