Hjertekarsygdom og diabetes

I et endokrinologisk-kardiologisk samarbejde på Aalborg Universitetshospital er der oprettet et supplerende behandlingstilbud til patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk regi.

Hjertekarsygdom og diabetes

En meget stor andel af patienter med hjertekarsygdom har diabetes, hvilket er en af de hyppigste dødsårsager hos diabetikere.

Som supplerende aktivitet på Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker vi at identificere patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk regi, og hjælpe dem godt videre.

På baggrund af en daglig screening af indlagte patienters blodprøver (HbA1c-værdier) tilbydes alle indlagte patienter med nyopdaget eller erkendt diabetes en samtale med en udgående diabetes-sygeplejerske fra SDCN.

Under samtalen præsenteres patienten for det videre supplerende behandlingstilbud, der er målrettet patientens behov og sygdomsbillede, samt får en folder med information om diabetes og medicinering.

Nogle patienter vil blive henvist til behandling i regionens diabetesambulatorier. Andre vil blive sendt til egen praktiserende læge med en anbefalet diabetologisk behandlingsplan. Dette afhænger både af diabetestype samt kompleksitetsgraden af sygdommen.

Mere information om diabetes og hjertekarsygdom

Personer med diabetes har en højere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme end den generelle befolkning. Den høje risiko skyldes primært, at hjertet og blod­karrene påvirkes af langvarigt højt blod­sukker, forhøjet blod­tryk og kolesterol.

Et forhøjet blodsukker kan både skade de små og de store blodkar. De små sidder i øjne, nyrer og nerver. De store er f.eks. hjertets kranspulsårer, pulsårerne på siden af halsen og hovedpulsåren, som fortsætter ned i begge ben. Skaderne betyder, at karvæggene ændrer sig over tid, og det giver en øget skadelig effekt ved forhøjet blodtryk og kolesterol gennem en årrække.

Hvis man passer godt på sit hjerte og kredsløb, kan hjerte-kar-sygdomme forebygges. Kontrol af blod­sukker, kolesterol og blod­tryk er her vigtigt, ligesom at sund mad og regelmæssig motion spiller en rolle. Hvis man får diagnosticeret skader på hjertet, er det vigtigt at følge fastsatte behandlingsmål for at undgå yderligere komplikationer.

Gå til Videnscenter for Diabetes

Gå til Diabetesforeningen

Kontakt

Anders Ring

Projektleder

Telefon

23 88 46 05

Mail

anders.ring@rn.dk