Sammedagsscreening

SDCN tilbyder en sammedagspakke til diabetespatienter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, der organiseres, så patienten i videst mulige omfang både kan få gennemført alle relevante komplikationsscreeninger for diabetiske senkomplikationer og modtage svar på undersøgelserne den samme dag.

Sammedagsscreening

Det er vigtigt at reducere antallet af senkomplikationer som følge af diabetes, f.eks. amputationer og synssvækkelse. Dette kan opnås blandt andet ved at organisere komplikationsscreening mere hensigtsmæssigt. Derfor tilbyder SDCN en sammedagspakke til komplikationsscreening for borgere med diabetes, der i videst mulige omfang kun kræver ét besøg på et diabetesambulatorium.

Screeningundersøgelserne består af undersøgelser for øjensygdom, hjertekarsygdom, fodproblemer, nyresygdom og vurdering af risikofaktorer (KRAM).

Sammedagspakken tilbydes til alle voksne patienter, der følges i sygehusregi, dvs. patienter med type 1-diabetes og patienter med type 2-diabetes med svære komplikationer. Alle patienter tilbydes som udgangspunkt sammedagspakken én gang årligt og skal samtidig vurderes individuelt, således at screeningsfrekvensen tilpasses den enkeltes behov, sygdomsprofil, alder, diabetesvarighed mv. Nogle patienter vil derfor få tilbudt hele eller dele af screeningspakken efter andet interval end ét årligt tilbud.

PRO i diabetes, som er et værktøj til at inddrage patienten i egen behandling, anvendes i samtalen mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. PRO i diabetes er pt. kun tilgængelig for patienterne, der er tilknyttet i ambulatoriet i Aalborg.

Sammedagspakken tilbydes til alle patienter på Aalborg Universitetshospitals matrikel i Farsø, Hjørring, Thisted og Aalborg. Tilbuddet er desuden tilgængelig på Hjørring Sygehus( Regionshospitalet Nordjylland).

Få et indblik i komplikationsscreening på Aalborg Universitetshospital, Farsø

Eksempel på sammedagspakke

Velkomst og anvisning til opstart af sammedagspakke

Ved fremmøde henvender patienten sig ved receptionen/ambulatoriet/laboratoriet afhængigt af den lokale organisering, hvor der sikres en god velkomst og anvisning til opstart på det ambulante sammedagspakkeforløb. Patienternes indkaldelse skal tilpasses ift. om patienterne skal afgive blodprøve ved fremmøde eller har afgivet den forud for besøget.

 

Blodprøvetagning [15 min]

Der tages følgende prøver: HbA1c, ikke-fastende lipidstatus, S-Natrium, S-Kalium, S-creatinin, hæmoglobin, TSH (der suppleres med T3 og T4 hvis uden for referenceniveau), urin albumin/creatinin-ratio og B12 Øvrige blodprøver kan bestilles efter behov.

Blodprøverne tages af bioanalytiker/sygeplejerske (afhængigt af den lokale organisering) og svar skal foreligge inden for 1½ time - med undtagelse af svar på B12 som ikke kan foreligge samme dag.

 

Forberedelse til øjenscreening [15min]

Der foretages undersøgelse og øjendrypning. Undersøgelse og øjendrypning foretages af en sygeplejerske/bioanalytiker(afhængigt af den lokale organisering og personalegruppe).

 

Screening for fodsygdom [20 min]

Der foretages en screening for fodsygdom med følgende elementer:

  • Neurologisk undersøgelse (vibrationssans (biothesiometri), følesans (mono-filament), varmekuldesans. stillingssans): Kategoriseret efter bevaret, svækket eller ophørt.
  • Subjektive gener af neuropati (prikken og stikken, stramme strømper, mv.)
  • Kredsløbsundersøgelser (puls i a dorsalis pedis palperes, ødem mv.)
  • Subjektive gener ved nedsat blodforsyning (smerter ved gang, smerter ved hvile mv.)
  • Mobilitet (undersøgelse af forfod, bagfod, normal gang, fejlstilling, Charcot mv.)
  • Fodtøj og hjælpemidler: Vejledning (ved behov for justering af indlæg og fodtøj henvises patienten til privatpraktiserende fodterapeut).

 

Screening for øjensygdom [20 min]

Der foretages fundusfoto og OCT-scanning af nethinder. Alle billeder sendes til en central vurdering ved øjenlæge på SDCN Aalborg, som sender svar på øjenfoto og scanning tilbage indenfor ca. 60 minutter. Screening foretages af sygeplejerske/bioanalytiker.

 

Årskontrol og vejledning ved sygeplejerske [20 min]

Den sygeplejefaglige årskontrol, som allerede foretages, tilrettelægges således, at den tilbydes patienten umiddelbart efter, at alle screeningsundersøgelser i sammedagspakken er gennemført. Årskontrollen omfatter bl.a. rådgivning om livsstil og livet med diabetes, injektionsteknik, KRAM faktorer, blodtryksmåling, mv.

 

Årskontrol og svar på screeningsundersøgelser ved læge. [20 min]

I lighed med den sygeplejefaglige årskontrol, tilrettelægges den lægefaglige årskontrol også i umiddelbar forlængelse af sammedagspakken, således at patienten både får svar på screeningsundersøgelserne samt ved behov tilbudt yderligere opfølgning/intervention. Ved behov kan patienten af sygeplejerske eller læge – i lighed med de eksisterende procedurer - henvises til videre intervention hos f.eks. en diætist.

Niels Kragh Madsen

Projektleder

Telefon

20 23 95 93

Mail

n.madsen@rn.dk.