At rejse med diabetes

 

13 gode råd til, når du skal ud og rejse

 


Når du har diabetes og skal rejse til udlandet, er der flere forhold, som du skal være opmærksom på. Vi har samlet 13 opmærksomhedspunkter, som vi anbefaler, at du har styr på det. Du kan her på siden også finde en Word-skabelon til at lave et rejsecertifikat.


 

1) Sygesikringskort

Husk, at det gule sundhedskort ikke dækker som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. I resten af Europa gælder det blå EU-sygesikringskort, som giver adgang til behandling på samme vilkår som borgere i det land, du besøger. Er der egenbetaling for f.eks. at gå til læge, vil der altså også være egenbetaling for dig.

 

2) Forsikringer

Det anbefales, at du ud over det blå sygesikringskort, tegner en privat rejseforsikring. Blandt andet for at få dækning for f.eks. egenbetaling og hjemtransport. Husk at oplyse, at du har diabetes. Skal du rejse udenfor Europa, gælder det blå EU-sygesikringskort ikke. Så også her skal du tegne en privat rejseforsikring for at være dækket.

 

3) Forhåndsgodkendelse

For at være dækket af forsikringen, er det under rejser indenfor EU, en forudsætning at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i din behandling og at du ikke har været indlagt indenfor de sidste 2 måneder. Ved rejse udenfor EU er grænsen 6 måneder. Hvis du er i tvivl, skal du tjekke, om du bør have en forhåndsgodkendelse. En forhåndsgodkendelse fortæller om din kroniske og nuværende sygdom vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling.

 

4) Rejsecertifikat

Vi anbefaler, at du medbringer et rejsecertifikat på engelsk, som dokumentation for at du har diabetes. Du kan blive bedt om at forevise rejsecertifikatet i fx lufthavne. Lav dit eget rejsecertifikat her.

 

5) Pumpesvigt under rejsen

  • Husk at medbringe dokumentet, ”Omregning fra pumpe til pen” i tilfælde af pumpesvigt. Har du ingen dokument, så henvend dig til Diabetes Ungeklinikken. 
  • Kontaktoplysninger på dit pumpefirmas produkt-support

 

6) Medbring altid

  • Insulin, evt. køletaske til insulin
  • Udstyr til insulinpumpe: Katetre, slanger, reservoirer, patches, ekstra batterier
  • Sensorer 
  • Blodsukkerapperat og strimler til det
  • Ketonapperat og strimler til det
  • Langcetter til fingerprikker
  • Insulinpenne, både hurtig og langsomvirkende insulin, nåle til penne
  • Evt. druesukker og Glucagen Hypokit

 

7) Opbevaring af insulin og udstyr i håndbagagen

Opbevar altid insulin og udstyr til din diabetesbehandling i din håndbagage, i tilfælde af at din kuffert bliver forsinket eller forsvinder. Fordel evt. i to forskellige tasker, for at mindske risikoen for at miste al din medicin. Hav altid ekstra insulin og udstyr med.

 

 

8) Kulde- og varmepåvirkning

Insulin og blodsukkerteststrimler må ikke udsættes for større temperaturudsving og fugt, da det kan ødelægge deres virkning. Insulin og strimler må ikke ligge i et flys kolde lastrum og må typisk heller ikke opbevares ved temperaturer over 30 grader eller i direkte sollys. Du kan beskytte begge dele mod både kulde og varmeudsving samt fugt i en termobeholder. Også blodsukkerapperater er følsomme over for kulde og varme.

 

 

9) Ændret insulinbehov

Vær opmærksom på, at dit insulinbehov kan øges eller mindskes, afhængig af om du opholder dig under høje eller lave temperaturer. Mål derfor dit blodsukker lidt oftere de første dage, så du har en fornemmelse af, hvordan du reagerer.

 

10) Tidsforskelle

Vær opmærksom på, at tidsforskelle kan have stor betydning for dit insulinbehov.

Ved rejse over tidszoner, indstilles uret i insulinpumpen til lokal tid, når du når bestemmelsesstedet.

Anderledes mad, ændret aktivitetsniveau, frostgrader og varme, kan ændre dit insulinbehov.

 

 

11) Hvis mit insulin bliver væk

De fleste steder kan man købe insulin. Kontakt evt. producenten inden rejsen for at få oplyst, om du kan købe netop din insulintype i det land, som du skal til.

 

 

12) Aktiv ferie

Tal med din diabetesbehandler om fysisk aktivitet på rejsen, der kan være behov for at justere i din behandling.

                                                                                                                                                                                  

13) Vigtige telefonnumre

Husk at medbringe relevante telefonnumre til evt. pumpefirma, diabetesbehandler, forsikring mm.

 

 

Rejsecertifikat

 

Lav dit eget rejsecertifikat i Word ud fra vores skabelon, hvor du skal tilføje dit navn og din fødselsdato

Download rejsecertifikat

Anbefalede links om at rejse


 

Diabetesforeningen har samlet en række blogindlæg, hvor andre med diabetes fortæller om at rejse. Læs med og få lidt inspiration herfra. 

Gå til Diabetes Stories

 

Diabetesforeningen giver 10 tips til, hvad personer med diabetes bør huske inden man pakker kufferten eller rygsækken.

Gå til Infographic

 

 

Diabetes Ungeklinikken

Supplerende behandlingstilbud fra Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Følg os på www.rn.dk/ungdiabetes