Bestilling af diabetesprodukter

 

Gode råd til bestilling af insulin, strimler og sensorer osv. 

 


Region Nordjylland anvender firmaet Reamed som leverandør af diabeteshjælpemidler – du kan bestille dine hjælpemidler på deres hjemmeside www.mitliv.dk eller kontakte Reamed på tlf.: 97 93 46 00.


 

Få tilskud til hjælpemidler

Nåle og testudstyr søges som et hjælpemiddel ved kommunen. De tilskud, dine forældre har haft, bortfalder, når du fylder 18 år. Det betyder, at du selv skal søge kommunen om diverse tilskud i forhold til din diabetes. Link til: Hvad skal du være opmærksom på når du fylder 18 år" 

Når kommunen bevilger hjælpemidler, henviser de til hjemmesiden på den leverandør af diabeteshjælpemidler, som kommunen samarbejder med. Her kan hjælpemidlerne efterfølgende bestilles ved behov.

Hvis du flytter:

De bevillinger kommunen giver dig, har kun gyldighed, så længe du bor i kommunen. Hvis du flytter til en anden kommune, ophører bevillingerne automatisk, og du har selv ansvaret for at kontakte den nye kommune for ny ansøgning om diabetesrelaterede hjælpemidler. Link til Bevilling af diabetesrelaterede hjælpemidler og flytning til anden kommunen

 

Pumpe og sensorer 

Region Nordjylland er ansvarlig for at betale for dine varer til pumpe og sensorer, dvs. du ikke selv skal betale for disse varer.

Bestilling af udstyr til pumpe og sensorer skal bestilles via Regionens indkøbssystem: ILS-online på websiden: http://webils.rn.dk

Du har mulighed for at bestille 24 timer i døgnet, dog skal du bestille senest 14 dage før, du ønsker dine varer leveret.

Du skal anvende samme brugernavn og password, som du tidligere har været vant til at bruge på Børneafdelingen. Er du ny bruger, vil du blive kontaktet af indkøbskontoret for nærmere information. 

Har du spørgsmål vedr. din bestilling, kan du kontakte indkøbskontoret på tlf: 97 64 84 56 eller mail: hjemmepatienter@rn.dk


Merudgifter:

Ekstra udgifter du har, fordi du har diabetes, kan du som udgangspunkt få dækket af kommunen. Det kaldes merudgifter. Det kan fx være:

  • Insulin og anden medicin
  • Kost
  • Juicebrikker og druesukker
  • Transport i forbindelse med besøg på hospitalet.

For at få dækket merudgifter skal dine udgifter overstige et minimumsbeløb som er variabelt fra år til år.

Overstiger dine udgifter ikke minimumsgrænsen på 6700,00 kr. (2020), skal du selv betale for udgifterne.

Hospitalets socialrådgiver kan oplyse dig om, hvilke beløb der gælder aktuelt og vejleder dig i, hvordan du ansøger dækning af udgifter.

 

Hvornår skal man søge om dækning af merudgifter:

Dækning af merudgifter kan ikke søges med tilbagevirkende kraft og skal som udgangspunkt søges, inden du har udgifterne. Du skal derfor heller ikke dokumentere dine udgifter, men sandsynliggøre (som det hedder i lovgivningen), at det er en udgift, du vil få i løbet af det kommende år.

Kommunen skal en gang om året undersøge, om du stadig er berettiget til at modtage bevillingen. En gang om året skal du derfor kunne sandsynliggøre, at du i det kommende år, vil have merudgifter for mere end det gældende minimumsbeløb.

Har du ikke det, ophører bevillingen, og du skal selv betale dine merudgifter. Udgifterne kan ændre sig fra år til år, og du kan altid søge igen.

 

 

Få hjælp til bestilling

 

Ved behov for hjælp ang. hjælpemidler og merudgifter, kan du kontakte vores socialrådgiver Line Tang Andersen på tlf.: 97 66 26 79 eller på mail: lta@rn.dk

Hun hjælper dig også gerne med at kontakte kommunen for at få tilskud til hjælpemidler.

Angående Freestyle Libre

 

Anvender du Freestyle Libre, har vi oprettet dig som bruger ved Abbott.

Du har bevilling på 28 sensorer pr. år. Hvis en sensor ikke virker alle 14 dage, eller falder af før tid, er det dit eget ansvar at rette henvendelse til Abbott for at reklamere den. Vi har ikke mulighed for at udlevere ekstra sensorer.

 

Abbott Kundeservice kan kontaktes på tlf: 39 77 01 90 (alle hverdage kl. 09-15)

Hudgener ved pumpe eller sensor

 

Vær opmærksom på:

Det er meget vigtigt, at du kontakter dit diabetesteam, hvis du oplever hudgener i forbindelse med brug af din pumpe eller sensor. Det kan fx være:

  • kløe
  • svie
  • rødme
  • hævelse
  • eksem.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark?

 

Tal med vores socialrådgiver, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark. Der gælder særlige regler, som kan have betydning for dig.

 

 

Diabetes Ungeklinikken

Supplerende behandlingstilbud fra Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Følg os på www.rn.dk/ungdiabetes