Digital Sundhed

Digital Sundhed arbejder med digitale projekter i alle faser af en modningsmodel. Dette strækker sig fra forskning og innovation over test, pilot- og storskala samt videre mod national og international spredning. Se eksempler på aktuelle digitale projekter i SDCN nedenfor.

Mit Diabehov

Steno Diabetes Center Nordjylland vil sætte patientens behov i fokus.

Med programmet Mit Diabehov vil SDCN bryde op med den klassiske tilgang og sætte patientens behov først.

Vi vil være innovative, nytænkende og ikke mindst modige i vores vej mod dette paradigmeskifte i diabetesbehandlingen.

Via data, optimerede arbejdsgange og moderne teknologi vil vi kunne skabe det behovsdrevne og individuelle tilbud til vores diabetespatienter.

Vi styrker diabetesbehandling gennem digitale løsninger

Steno Diabetes Center Nordjylland har en ambition om at bidrage til at dokumentere og indfri det store potentiale, der er inden for Digital Sundhed og Diabetes, herunder telemedicin samt analyse, bearbejdning og klinisk anvendelse af store mængder data (big data). Herudover ønsker vi at skabe et ledende forskningsmiljø inden for Digital Sundhed og Diabetes.

Telemedicin og digitalisering

Vi ønsker at arbejde med brug af kendte eller nye teknologier og udvikle nye eller forbedrede digitale behandlingstilbud, samarbejdsmodeller og modeller for levering af sundhedsydelser.

Datahåndtering

Vi ønsker en datadrevet forskningsstrategi med etablering af en dataplatform, hvor samtlige data om borgere med diabetes samles og gøres tilgængelige for de relevante aktører og borgeren selv.

Digital forskning

Vi ønsker forskning med afsæt i systematisk indsamlede data, der kan bruges til at udvikle nye prædiktive modeller til bedre forebyggelse, diagnostik og behandling på diabetes-området.

Tina Archard Heide

Leder af Digital Sundhed og Tværsektorielt Samarbejde

Telefon

40 15 97 08

Mail

tah@rn.dk