Innovationspuljen

Innovationspuljen skal aktivere den lokale innovationskraft, og har fokus på, at de gode ideer opstår og bedst afprøves helt tæt på det sted, hvor problemstillingen er en del af hverdagen.

 

Formål med projektet

Formålet med projektet er at etablere og implementere en innovationspulje, som skal støtte innovations- og spireprojekter, som kan gøre en forskel for mennesker med diabetes indenfor udvalgte indsatsområder. Puljen skal give mulighed for at ideer kan afprøves, så de gode ideer og erfaringer efterfølgende kan udbredes og skabe værdi.

Projektet er etableret i tæt samarbejde mellem kerneområderne Tværsektorielt Samarbejde og Uddannelse og Kompetenceudvikling.

 

Indsatsområde

Der vil løbende blive lavet nye puljeopslag indenfor udvalgte og afgrænsede indsatsområder. Nye puljeopslag vil blive annonceret på vores hjemmeside, sociale medier mv.
Alle projektideer til samarbejdsprojekter er velkommen.