Videnskabelig undersøgelse af knoglerne ved type 1-diabetes

Mænd og kvinder med type 1-diabetes og raske forsøgspersoner søges til en videnskabelig undersøgelse af knoglerne ved type 1-diabetes.For at kunne deltage skal du have:

Udviklet type 1 diabetes, før du fyldte 18 år, eller du skal være rask (dvs. Ikke have nogen kendte kroniske sygdomme eller regelmæssigt tage medicin).

 

Man kan ikke deltage:

Hvis man får behandling for knoglesygdomme, f.eks. knogleskørhed.

 

Forsøgets formål

At undersøge, om knoglernes opbygning og styrke samt knoglecellernes aktivitet adskiller sig mellem personer med type 1 diabetes og raske jævnaldrende.

 

Studiedesign

Undersøgelsen omfatter vurdering af mængden, opbygningen og styrken af knoglevævet. Dette gøres med knogleskanninger og en direkte måling af vævsstyrken kaldet mikroindentation. Hos en mindre gruppe deltagere vil vi udtage en knoglevævs - og knoglemarvsprøve, der skal give indsigt i knoglecellernes sammensætning og aktivitet samt balancen mellem opbygning og nedbrydning af knoglevævet.

Forsøget omfatter 3 besøgsdage.

Dag 1: Information om forsøget. Dag 2: Samtale med læge og udtagning af blodprøver. Dag 3: Skanninger, måling af vævsstyrke mv. Samlet tager dette ca. 8 timer. Dem, der samtykker til en vævsprøve, vil skulle møde til yderligere 2 besøg: Dag 4: Blodprøve (ca. 15 minutter). Dag 5: Vævsprøve (ca. 6 timer, heraf 5 timers hvile).

Forsøget er godkendt af etisk komite.

Der gives en ulempegodtgørelse på 1800 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst). Dem, der også får taget en vævsprøve, godtgøres med yderligere 1000 kr. Udgår du undervejs i forsøget, udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

 

Project-ID: S-20200192 VEK 12. marts 2021