Projektsamarbejde om diabetes

 

SDCN tilbyder vejledning og/eller sparring til studerende, der skriver BA-projekter og/eller kandidatspecialer, hvor der er fokus på diabetes, behandlingsmuligheder, oplevet livskvalitet, teknologi og andre relevante emner i forbindelse med sundhedsvæsenet.


Sådan kommer du i gang

 

1. Ønsker du/I som studerende at indgå et projektsamarbejde med SDCN, bedes du/I udfylde vores skema, hvori dit/jeres projekt m.m. beskrives.

2. Vi vender herefter tilbage for en nærmere dialog. 

3. Vi forbeholder os ret til at vurdere indkomne projekters relevans, ligesom vi vurderer, hvorvidt vi har ressourcer til at indgå i projektsamarbejdet.

Har du udelukkende en løs ide, og ønsker du at undersøge muligheden for projektsamarbejde, kan du kontakte uddannelseskoordinator Mette Braad (m.braad@rn.dk).

 

Få inspiration

 • Tidligere projektsamarbejder

  Medicin/MedIS-studerende

  o Sundhedsøkonomisk evaluering af supplerende behandlingsinitiativer (Diabetes Hotline og Gravide med diabetes)

  o Sundhedsøkonomisk evaluering af diabetesteknologier (FGM, CGM og SMBG)

  o Behandling af diabetes og osteporose

  o Knoglestatus ved diabetes

  o Kropssammensætning ved diabetes

  o Overgangsalder og knogle

  o Indtag af calcium i kosten og parathyreoideahormon (PTH)

  Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT)

  o Sygeplejefaglig dialog og teknologi

  o Diabetes og hjemmemåling

  o Diabetestamagotchi

  Sygeplejerskestuderende:

  o VBS-PRO

  Lægesekretærstuderende:

  o Informationspjece supplerende behandlingstilbud til patienter med diabetes og hjerte-kar-sygdom

 • Idékatalog fra SDCN

  • Belysning af muligheder og barrierer for egen-mestring, når en patientgruppe tager ny teknologi i brug
  • Diabetes og mental sundhed
  • Diabetes og sygeplejefaglige problemstillinger
  • Diabetes og medicinsk behandling
  • Sundhedsøkonomisk og/eller organisatorisk evaluering af initiativer/teknologi

 


Værktøjer til projektsamarbejde

 

Skema til projektbeskrivelse

Ønsker du at skrive projekt i samarbejde med SDCN? Du kan udfylde dette skema for at præcisere et muligt projektsamarbejde.

Download skema

 

Nyttige links til studerende

Se oversigt over relevante databaser til artikelsøgning, offentlige datakilder samt andre websider, du kan bruge til dit projekt. 

Gå til linksamling

 

Eksempel på afrapportering

SDCN indgår i projekter for at få ny viden. Derfor vil gerne have et kort resume af de væsentligste erfaringer fra dit/jeres projekt. 

Se eksempel

 

Forventninger til samarbejde

For at sikre et godt samarbejde, har SDCN som udgangspunkt følgende 10 gode råd. 

Læs forventninger

 

Tavshedspligteklæring

Du har tavshedspligt ift. særlige oplysninger, som du får kendskab til i forbindelse med dit projekt. 

Hent blanket

 


I SDCN er vi altid meget interesserede i resultaterne fra jeres projekter. Vi tilbyder derfor gerne et afsluttede møde efter jeres eksamen på ½ time, hvor I kan fremlægge de væsentligste erfaringer fra dit/jeres projekt til relevante ledere og medarbejdere fra SDCN.

 


Har du nogle spørgsmål til projektsamarbejde?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 93 51