Tilbud til patienter med diabetes i Nordjylland

Steno Diabetes Center Nordjylland har en mission om at styrke diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer og skabe et godt liv for borgere i Nordjylland. Du kan her få et overblik over aktuelle tilbud og aktiviteter målrettet til dig fra SDCN.


Deltag i webinarer og faglige oplæg

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker vi at inspirere dig med spændende webinarer og faglige oplæg om diabetes. Vi arbejder derfor på løbende at kunne tilbyde forskellige kurser og temaaftener. der kan klæde dig endnu bedre på til at håndtere din diabetes i hverdagen.


Kommende arrangementer

 • 30. marts: Klog på kost - til personer med type 2-diabetes
 • 6. april: Kend din arv - Hvad er min risiko for at få type 2-diabetes? Hvad kan jeg gøre for at undgå det?
 • 21. april: At stå ved siden af - livet som pårørende
 • 27. april: Diabetes - og et graviditetsønske? Hvad skal du overveje, inden du forsøger at blive gravid?
 • 29. april : Diabetisk neuropati - fra top til tå
   

Find alle arrangementer


 

Diabetes Hotline i Nordjylland

 

Vidste du, at du som borger i Region Nordjylland kan få akut hjælp til din diabetes alle hverdage mellem kl. 8.00 og 22.30? Ring til Diabetes Hotlinen på tlf. 97 66 67 00.

Hotlinen er målrettet voksne med diabetes og deres pårørende og er bemandet af en erfaren diabetessygeplejerske med mulighed for lægefaglig sparring.


Eksempler på spørgsmål til hotlinen

 • Hvad skal man gøre ved et massivt højt blodsukker?
 • Akut forværring af fodsår
 • Kan jeg have syreforgiftning?
 • Oplever problemer med pumpen


For børn og unge

 

Sten-O-Starter

Sten-O Starter er en app udviklet til børn med nyopdaget diabetes, som gennemgår alle elementer som f.eks. blodsukker, insulin, kost og motion. Der er i app'en indlejret en række videofortællinger med andre børn, interaktive spil og øvelser, så børn kan lære at mestre deres diabetes. App'en er gratis og kan downloades frit. 

Udvidet åbningstid for børn og unge

Fra 1. september 2019 er der blevet etableret udvidet åbningstid i Børneafdelingen i Aalborg og Hjørring, så behandling bliver mere fleksibel ift. hverdagen. 

På Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland

Diabetes Ungeklinikken

Ungeklinikken har til formål at støtte de unge i overgangen fra en børne- og ungetilværelse med diabetes til et voksenliv med diabetes.

På Aalborg Universitethospital


 

For voksne med diabetes

 

Sammedagsscreening

SDCN tilbyder en sammedagspakke, hvor patienter får gennemført alle relevante komplikationsscreeninger for diabetiske senkomplikationer.

Gælder på matriklerne i Thisted og Farsø. 

Opstartsforløb for voksne

SDCN tilbyder nu et ambulant opstartsforløb på Aalborg Universitetshospital for patienter med nyopdaget type 1- og type 2-diabetes.

Tilbydes på Aalborg Universitethospital

Steno Diabetes Assistenter

SDCN har oprettet et nyt korps af diabetesassistenter, der står parat til at hjælpe patienter i ambulatoriet med at udnytte digital teknologi og services. 

På Aalborg Universitetshospital

Hjertekarsygdom og diabetes

I et nyt endokrinologisk-kardiologisk samarbejde er målet at identificere så mange hjertepatienter med diabetes, som muligt, og hjælpe dem godt videre.

Tilbydes på Aalborg Universitethospital

Diabetes og graviditet

SDCN tilbyder i samarbejde med Aalborg UH's obstetriske funktion et behandlingstilbud til gravide med forudgående diabetes.

På Aalborg Universitetshospital


Deltag i forskningsprojekter

 

 

Diabetes, fald og frakturer

Hjælp læge og ph.d.-studerende Nicklas H. Rasmussen med at undersøge risikofaktorer for at falde og evt. pådrage sig knoglebrud, når man har diabetes. Forsøget varer 3 timer og foregår på Aalborg Universitetshospital. Du får undersøgt din fysiske sundhed, målt din muskelstyrke og fedtprocent ved flere forskellige tests, scanninger og blodprøver.

 

 

Forskningsprojekt om nerveskader

Nerveskade er den hyppigste senfølge til diabetes, men samtidig også den senfølge vi ved mindst om. For at klarlægge årsagerne til nerveskader, søger læge og ph.d.-studerende Johan Røikjer frivillige forsøgsdeltagere. For at deltage i forsøget skal du: Have type 1-diabetes, være kvinde i alderen 38 til 50 år og have nedsat følesans i fødderne som følge af din diabetes.

 

 

Diabone2 - Diabetes og knogler

Hjælp læge og ph.d.-studerende Rikke Viggers i forsøgsprojekt om virkning af lægemidlet Alendronat (pille til behandling af knogleskørhed) på knogler og diabetes. Du vil deltage i en række fysiske undersøgelser og ved tilfældig lodtrækning blive fordelt til behandling med forsøgsmedicin eller placebo.

 

 

Følg os på sociale medier