Find projekter

 

 

Virtuelle kontroller med hjemmemåling

 

Sårbare borgere tilbydes HbA1c-hjemmemåling og videokonsultation med endokrinolog – med støtte fra kommunale sygeplejersker.

 

Datapopulationen i de nordjyske kommuner

 

Et dataprojekt, hvor der udarbejdes mindre datarapporter, som belyser diabetespopulationen i de enkelte kommuner.

 

Sundhedsindsats på arbejdspladser – Opsporing af personer i risiko for type 2-diabetes

 

Et tværsektorielt samarbejdsprojekt med Mariagerfjord-, Rebild- og Vesthimmerlands kommuner.

 

KIDS – forskningsprojekt til afdækning af støttestrukturer i skoler

 

Målet med dette forskningsprojekt er at afdække og analysere regionale og kommunale forskelle på støtte til familier med et barn med diabetes.

 

En tryg skolegang for børn med diabetes

 

I projektet udvikles der en digital vidensplatform og en app, som skal tilbydes til folkeskoler med henblik på at understøtte børn og unge med diabetes.

 

National undersøgelse af forebyggelse af type 2-diabetes

 

Formålet med undersøgelsen er at finde svar på, hvorfor og hvordan en systematisk og målrettet forebyggende indsats overfor personer i risiko for at udvikle diabetes virker