Arrangementer og kurser

SDCN ønsker at styrke selvmestring og viden hos personer med diabetes og pårørende samt bidrage med diabetesrelaterede uddannelsestiltag, der øger kvalifikationerne hos sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis til at levere en patientcentreret diabetesindsats af høj kvalitet. 


 

SDCN afholder kurser og temaoplæg til personer med diabetes og deres pårørende baseret på den nyeste viden om diabetes, så borgere kan blive inspireret og lære nye ting om at håndtere sin diabetes.

 

 
 

SDCN arbejder vi for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen på diabetesområdet for relevant personale på regionens hospitaler, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet i diabetesbehandlingen.

 

 
 

SDCN tilbyder kurser og kompetenceudvikling til alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker. 

 

 
 

SDCN ønsker at styrke uddannelse til dem, der arbejder inden for eksempelvis ældrepleje, rehabiliterende tilbud, sociale tilbud og som spiller en vigtig rolle ift. den primære forebyggelse og rehabilitering af diabetes.

 

 

 

 

 

Kontakt os

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94

Signe Guldhammer Lystbæk
Uddannelseskonsulent

s.lystbaek@rn.dk
+45 23 43 04 84