Kompetenceudvikling for personale i kommuner

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til dig, som i dagligdagen møder, behandler og plejer personer med diabetes. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet til dig, der arbejder i en af regionens 11 kommuner.


4. november 2021 – Kl. 14.30-15.30

Webinar: Diabetes og mental trivsel

 

Undervisningsform: Webinar
Underviser: Psykolog Sandie Johansen, SDCN

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på diabetes og mental trivsel.  Formålet med webinaret er at give en forståelse for nogle af de konsekvenser som type 2-diabetes kan have mentalt for dem, som har sygdommen.
 
Du vil på webinaret få viden om:
 
 • Hvilke psykologiske reaktioner der typisk ses hos personer med type 2-diabetes
 • Hvordan type 2-diabetes kan hænge sammen med depression, angst og stress 
 • Hvorfor type 2-diabetes kan udfordre den mentale trivsel
 • Hvilke signaler du skal være opmærksom på?
 • Den kapacitet, det kræver at passe en diabetes og i mange tilfælde omlægge sin livsstil
 • Emnerne skyld, skam og stigmatisering
 • Specifikke psykiske mekanismer, der kan være medvirkende til, at du som sundhedsprofessionel kan opleve, at nogle personer med type 2-diabetes ikke passer godt på sig selv. 

Afslutningsvis sættes der fokus på, hvordan du kan hjælpe personer med type 2-diabetes, som oplever at være udfordret mentalt. 

 

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes.

 

Tilmeld dig her


17. november 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Sygepleje til personer med type 1- og type-2 diabetes
 

Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard
Underviserform: Webinar


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på sygeplejen til personer med type 1- og type 2-diabetes. Formålet med webinaret er, at du får (genopfrisket) viden om type 1- og type 2-diabetes og (gen)erhverver teoretiske og praktiske færdigheder, der styrker din kliniske praksis i plejen af personer med diabetes.

Med udgangspunkt i sygdomslæren berøres emner som:

-          Hvad kendetegner type 1- og type 2-diabetes?
-          Hyper- og hypoglykæmi, årsager og behandling – herunder ketoacidose
-          Hvad sker der når en person med diabetes bliver syg af anden årsag?
-          Injektionsteknik og blodsukkermåling

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste evidensbaserede viden samt erfaring fra klinisk praksis. I undervisningen lægges vægt på at pleje og behandling tilpasses den aktuelle livssituation hos personen med diabetes.

Målgruppe:

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

 

Tilmeld dig her

24. november 2021 - Kl. 08.30-15.30

Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes
 

Igen i år arrangerer SDCN i samarbejde med Region Nordjylland og sygeplejersker fra region og kommuner i Nordjylland en Sygeplejefaglig Diabetes Temadag.

Temadagen består af diabetes faglige oplæg. Der vil i pauserne være mulighed for faglig sparring og faglig information på flere stande. Repræsentant fra Diabetesforeningen vil være tilstede med deres nyeste pjecer m.m.

Målgruppe:

Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis.

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet". Vi har ved angivelse af det maksimale antal deltagere taget højde for COVID-19-restriktioner. Hvis disse ophæves, vil det være muligt at afholde temadagen med flere deltagere. Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig ventelisten, hvis pladserne er fyldt op, da vi vil hæve deltagerantallet, hvis dette er muligt.

Program:

Program følger i august.

 

Tilmeld dig her


25. januar 2022 - Kl. 8.30-15.00

Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)

 

Undervisere: Diabetessygeplejersker Inger Vestergaard, SDCN og diætist Birgitte Pagh Jensen, Aalborg UH
Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Kurset er for dig, der ønsker at få opdateret din faglige viden og kompetence, som du bruger, når du plejer og behandler de borgere med diabetes, du møder i dit daglige arbejde.

Du vil blandt andet blive klogere på:

- Hvad du skal være opmærksom på når:
- du skal hjælpe borgeren med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling?
- du modtager borgeren med diabetes i hjemmet efter udskrivelse
- Hvad du kan se i en blodsukkerprofil?
- Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler?
- Kost til personer med diabetes

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på, at sygeplejen og behandlingen til borgere med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.

Undervisningsform:

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi

Tilmeld dig her

 

 

 

Skræddersyet kursus fra SDCN

Få besøg af en diabetessygeplejerske

 

Har jeres personale behov for at få opdateret deres viden om diabetespleje og -behandling? Så få besøg af en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland i 2-4 timer. 

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov for undervisning og tilrettelægger et kursus ud fra de diabetesrelaterede problemstillinger, som I står med i jeres dagligdag. På den måde bliver undervisningen konkret, virkelighedsnær, meningsfuld og direkte anvendelig i jeres daglige arbejde. Med udgangspunkt i en eller flere konkret(e) beboer(e), som har, eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes eller har type 1-diabetes og med inddragelse af faglig viden, reflekterer vi sammen over anbefalinger, sygeplejefaglige tiltag og handlingsplaner. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje samt pædagoger og social- og sundhedsassistenter ansat på bosteder.

 

Få mere information på plan2learn

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

Sparring til sygeplejersker ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter/borgere med diabetes, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2021

  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner

  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 

  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

   

  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden

  Underviser: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  Juni 2021

  Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)

  Undervisere: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætist Margit Oien Nielsen, Regionshospital Nordjylland

   

  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

  Underviser: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN og diætisk Anne-Mette Haugaard, Aalborg Universitetshospital

  Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætisk Margit Oien, Regionshospital Nordjylland

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 93 51