Kompetenceudvikling for regions- og hospitalsansatte

 

Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen på diabetesområdet for personale på regionens hospitaler, sygehuse og bosteder, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet dig. 

Faste uddannelsestilbud


E-læring: Introduktion til diabetes
For pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der arbejder med borgere på bosteder og i hjemmeplejen.


Journal-club for sygeplejersker
Hvis du arbejder som diabetessygeplejerske på Aalborg Universitetshospital eller Regionshospital Nordjylland kan du deltage i vores nye journalclub.


Kurser og temadage

 

17. september og 1. oktober 2021 - Kl. 8.30-16.00

Kursustilbud: Øjenscreening hos personer med diabetes 

 

Undervisere: Overlæge Katja Schielke m.fl.
Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Øjenscreening er en vigtig del af forebyggelse og behandling af senkomplikationer hos patienter med diabetes. Tidlig opsporing og intervention af diabetiske øjenforandringer kan forhindre synstab og blindhed. Screening for øjenforandringer omfatter måling af synsstyrke, optagelse af øjenbaggrundsfoto og scanning af øjets gule plet. Resultaterne indberettes i den nationale database for diabetesrelaterede sygdomme. 

Øjenscreening som en del af det nyetablerede sammedagsscreening betyder, at patienter får gennemført alle screeningsundersøgelser (øjne, fødder, nyre, nerve, hjerte-kar) ved et besøg og modtager svar den samme dag. Denne model er målrettet patienters behov, reducerer ventetiden og effektiviserer behandlingen for patienter med diabetes.

Dette kursus tilbyder en teoretisk fordybelse i diabetesrelaterede øjensygdomme og praktiske øvelser for at måle syn og tage billeder af øjets baggrund. Dette sikrer et ensartet screeningstilbud af høj kvalitet i Region Nordjylland.

Målgruppe

Bioanalytikere og sygeplejersker, der foretager øjenscreening af personer med diabetes.

 

Tilmeld dig her

 


17. september 2021 - Kl. 8.30-15.15

Temadag: Om børn og unge med overvægt 

 

Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Videnscenter for Overvægtige Børn og Unge (VIBUO) arrangerer i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) en temadag om børn og unge med overvægt 

Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

Temadagen er bygget på følgende temaer: 

1. Ophav og konsekvenser ved overvægt
2. Digital sundhed
3. Ungekultur

 

Tilmeld dig her

 


13. oktober 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Bliv klog på diabetes data i Region Nordjylland

 

Undervisere: Kvalitetskonsulent Amar Nikontovic, SDCN
Undervisningsform: Webinar

Steno Diabetes Center Nordjylland udbyder webinaret "Bliv klogere på diabetes data i Region Nordjylland" med det formål at give et overblik over tilgængelige data og kendskab til de nyeste data indenfor diabetesområdet i Region Nordjylland

Du vil på webinaret få kendskab til, hvordan diabetesområdet har udviklet sig over de seneste tre år i Region Nordjylland i forhold til blandt andet:

-          Forekomst af henholdsvis Type 1- diabetes og type-2 diabetes
-          Komplikationer som følge af Type 1- og Type 2-diabetes
-          Dødelighed blandt personer med diabetes
-          Demografiske forskelle
-          Ordinering af lægemidler
-          Indberetning til DVDD

Derudover vil du få indblik i data om COVID-19 og personer med diabetes - eksempelvis hvor mange der er testet positive for COVID-19. Afslutningsvis vil du få en gennemgang af, hvordan data kan bruges i klinisk praksis.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle ansat på hospitaler i Region Nordjylland og ansatte i SDCN.

 

Tilmeld dig her

 


4. november 2021 – Kl. 14.30-15.30

Webinar: Diabetes og mental trivsel

 

Undervisningsform: Webinar
Underviser: Psykolog Sandie Johansen, SDCN

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på diabetes og mental trivsel.  Formålet med webinaret er at give en forståelse for nogle af de konsekvenser som type 2-diabetes kan have mentalt for dem, som har sygdommen.
 
Du vil på webinaret få viden om:
 
 • Hvilke psykologiske reaktioner der typisk ses hos personer med type 2-diabetes
 • Hvordan type 2-diabetes kan hænge sammen med depression, angst og stress 
 • Hvorfor type 2-diabetes kan udfordre den mentale trivsel
 • Hvilke signaler du skal være opmærksom på?
 • Den kapacitet, det kræver at passe en diabetes og i mange tilfælde omlægge sin livsstil
 • Emnerne skyld, skam og stigmatisering
 • Specifikke psykiske mekanismer, der kan være medvirkende til, at du som sundhedsprofessionel kan opleve, at nogle personer med type 2-diabetes ikke passer godt på sig selv. 

Afslutningsvis sættes der fokus på, hvordan du kan hjælpe personer med type 2-diabetes, som oplever at være udfordret mentalt. 

 

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes.

 

Tilmeld dig her

9. november – Kl. 17-20

Temaaften: Bliv klogere på looping og type 1-diabetes
 

Looping kan være et kontroversielt emne og kan udfordre relationen mellem behandler og patient. Nogle patienter ønsker ikke at tale med deres behandler om looping, nogle behandlere ser muligheder i looping mens andre ser problemer, og nogle, både patienter og behandlere, har begrænset viden om looping.

Med denne temaaften sætter vi fokus på looping:

 • Hvad er det, og hvorfor er det kontroversielt?
 • Hvordan praktiseres det?
 • Hvem har ansvaret for behandlingen, når der praktiseres looping?
 • Forskellige behandler- og brugerperspektiver på looping?
 • Temaaftenen vil bestå af oplæg om ovenstående emner og afslutte med en paneldebat, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

Oplægsholdere:

Person med diabetes/pårørende til person med diabetes, der praktiserer looping. Derudover vil der være oplæg med en læge og en jurist. 

Målgruppe:

Personer med type 1-diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle, der behandler personer med type 1-diabetes.

 

Tilmeld dig her

18. november - Kl. 08:30 til 16:10

Diabetessymposium – et samarbejde mellem SDCA og SDCA 

 

Undervisningsform: Symposium.
Lokation: Hotel GuestApart, Tueager 5, 8200 Aarhus N.

Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland arrangerer et dagssymposium for forskere, speciallæger og uddannelseslæger med interesse for diabetes.

Formiddagsprogrammet vil være centreret omkring den igangværende forskning på de to Steno Diabetes Centre, og eftermiddagsprogrammet vil være fokuseret på kliniske færdigheder inden for diabetesbehandling. 

Du kan bl.a. høre om:

 • Diabetes og knogler
 • Diabetes og lipidmetabolismen
 • Autonom neuropati og gastroparese
 • Ketoner og SGLT-2 hæmmere
 • Kort om pumpebehandling og CGM
 • Håndtering af diabetes under indlæggelse
 • Kronikerkontrol og sammedagsscreening
 • Adipositas


Målgruppe

Kurset henvender sig til Forskere, speciallæger og uddannelseslæger med interesse for diabetes

Man kan deltage formiddag, eftermiddag eller hele dagen. Formiddagen er for alle læger(speciallæger og uddannelseslæger) og eftermiddagen er primært for uddannelseslæger. Det er vigtig, at du angiver, hvornår du deltager ved tilmeldingen.

 

Tilmeld dig her

 


24. november 2021 - Kl. 08.30-15.30

Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes
 

Igen i år arrangerer SDCN i samarbejde med Region Nordjylland og sygeplejersker fra region og kommuner i Nordjylland en Sygeplejefaglig Diabetes Temadag.

Temadagen består af diabetes faglige oplæg. Der vil i pauserne være mulighed for faglig sparring og faglig information på flere stande. Repræsentant fra Diabetesforeningen vil være tilstede med deres nyeste pjecer m.m.

Målgruppe:

Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis.

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet". Vi har ved angivelse af det maksimale antal deltagere taget højde for COVID-19-restriktioner. Hvis disse ophæves, vil det være muligt at afholde temadagen med flere deltagere. Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig ventelisten, hvis pladserne er fyldt op, da vi vil hæve deltagerantallet, hvis dette er muligt.

Program:

Program følger i august.

 

Tilmeld dig her

E-læring: Introduktion til diabetes

 

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dette e-læringskursus til pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der på bosteder, i hjemmeplejen e.l. arbejder med borgere, der har type 1-diabetes eller som har eller er i risiko for udvikle type 2-diabetes. Det tager ca. 25 minutter at gennemgå e-læringen, hvor du kommer vidt omkring diabetesområdet. 

Læs mere og find e-læring her

Journalclub

 

Hvis du arbejder som diabetessygeplejerske på Aalborg Universitetshospital eller Regionshospital Nordjylland, Hjørring, kan du deltage i vores nye journalclub. Formålet med journalclubben er blandt andet at give deltagerne en mulighed for at arbejde med aktuel, forskningsbaseret viden på diabetesområdet, forbedre den kliniske praksis, tilegne sig kompetence i kritisk læsning og inspirere til igangsættelse af udviklingsprojekter i SDCN.

Ønsker du at deltage i journalclubben, kan du kontakte Mette Braad.

 

 

Find tidligere arrangementer

 • 2021

   

  September 2021

  Temadag: Hvordan møder vi patienterne i deres vanskelige følelser? 

  Målgruppe: Sygeplejersker og bioanalytikere som arbejder med primært fokus på diabetes


  Maj og juni 2021

  Kursustilbud: Øjenscreening hos personer med diabetes

  Målgruppe: Bioanalytikere og sygeplejersker, der foretager øjenscreening af personer med diabetes.

   
 • 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv (Farsø)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN


  September 2020

  Diabetes og seksualitet (Aalborg)
  Underviser: Specialist i Sexologisk Rådgivning, sygeplejerske, cand.cur. Anette Højer Mikkelsen, Sexologisk Center og Center for Kønsidentitet

  Behandling og pleje af patienter med ketoacidose (Aalborg)
  Underviser: Læge Mikael Meldgaard, SDCN

  Diabetes og autismespektrumforstyrrelser (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Signe Buch Skinbjerg, Børneambulatoriet, Aalborg Universitetshospital

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv - del 2 (Aalborg)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN

  At leve med diabetes (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Februar 2020

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv - del 1 (Aalborg)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94