Diabetesbehandling

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi for at udvikle nye supplerende behandlingstilbud, der skal øge kvaliteten af eksisterende tilbud til diabetespatienter i Region Nordjylland, blandt andet ved at udvikle og afprøve nye tiltag. Se alle gældende tilbud her.


Supplerende behandlingstilbud for voksne med diabetes

 

Sammedagsscreening

SDCN tilbyder en sammedagspakke, hvor patienter får gennemført alle relevante komplikationsscreeninger for diabetiske senkomplikationer.

Gælder på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland.


Diabetes og graviditet

SDCN tilbyder i samarbejde med Aalborg Universitetshospitals obstetriske funktion et supplerende behandlingstilbud til gravide med forudgående diabetes.

Kvinder som har type-1 eller type-2 diabetes

 

Godt i mål

SDCN tilbyder en afgrænset patientgruppe forløbet Godt i mål, hvor der fokuseres på at nedsætte dysreguleret langtidsblodsukker gennem vejledning og hyppigere konsultationer.

Voksne patienter tilknyttet Endokrinologisk Afdeling


 

Multidisciplinære teamkonferencer (MDT)

MDT skal sikre, at diabetespatienter, der også lider af andre kroniske sygdomme, får en bedre og mere koordineret behandling og medicinering på tværs af specialer.

For voksne diabetespatienter med andre kroniske sygdomme, der følges i sygehusregi. 

Få mere information

 

 

Akut pakkeforløb for diabetisk fodsår

Pakkeforløbet skal tilbyde et ensartet, hurtigt og patientcentreret udrednings - og behandlingsforløb til patienter med komplicerede diabetiske fodsår

For voksne diabetespatienter med relation til Fodcenteret i Aalborg. 

Få mere information

 

Hjertekarsygdom og diabetes

I et nyt endokrinologisk-kardiologisk samarbejde er målet at identificere så mange hjertepatienter med diabetes, som muligt, og hjælpe dem godt videre.

Tilbydes på Aalborg Universitethospital


Mave-tarm-sygdom og diabetes

I en treårig periode afprøver SDCN et nyt tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud til patienter, der lider af diabetisk mave-tarm-sygdom.

Tilbydes på Aalborg Universitethospital


Nyresygdom og diabetes

I et nyt initiativ fra SDCN til patienter med diabetes og nyresygdom sker  et løft af det tværfaglige samarbejde og en bedre koordinering på tværs af afdelinger.

Tilbydes på Aalborg UniversitethospitalSupplerende behandlingstilbud for børn og unge

 

Udvidet åbningstid

Fra 1. september 2019 er der blevet etableret udvidet åbningstid i Børneafdelingen i Aalborg og Hjørring, så behandling bliver mere fleksibel ift. hverdagen. 

På Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland

Diabetes Ungeklinikken

Ungeklinikken har til formål at støtte de unge i overgangen fra en børne- og ungetilværelse med diabetes til et voksenliv med diabetes.

På Aalborg Universitetshospital

 

 

Om diabetesbehandling i Region Nordjylland

 

Diabetesbehandling kan i Region Nordjylland opdeles i henholdsvis standardaktiviteter og supplerende aktiviteter:

  • Standardaktiviteter er de almene tilbud for patienter og varetages af Aalborg Universitetshospitals eller Regionshospital Nordjyllands endokrinologiske eller medicinske afsnit.
  • Supplerende behandlingstilbud er finansieret på baggrund af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden og udvikles og implementeres af Steno Diabetes Center Nordjylland. 

 

Læs mere her

 

 

Hør mere om supplerende behandlingstilbud

Niels Kragh Madsen
Projektleder

n.madsen@rn.dk
+45 20 23 95 93