Diabetisk mave-tarm sygdom

Med tilbuddet etableres et tværfagligt ambulant udrednings- og behandlingstilbud til borgere med diabetiske komplikationer på mave-tarm kanalen (diabetisk gastroenteropati). 

Mave-tarmsygdom og diabetes

Diabetisk gastroenteropati (diabetisk mave-tarm sygdom) er en frekvent og ofte overset komplikation til diabetes, som kan medføre reduceret livskvalitet og  komplicerede patientforløb.

Der findes i dag ikke et systematisk tværfagligt tilbud til patienter, hvor der foreligger mistanke om diabetisk mave-tarm sygdom, inklusive gastroparese. Disse patienter tilses efter behov og oftest af læger uden ekspertise i dette felt.

I en treårig periode afprøver SDCN et nyt tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud til målgruppen med at mål om at sikre et mere koordineret patientforløb og bidrage til en stabilisering eller et fald i antallet og varigheden af akutte indlæggelser.

Formål med aktiviteten

Formålet med aktiviteten er:

  • At tilbyde et optimalt udredningsforløb til borgere med mistanke om diabetisk gastroenteropati

  • At etablere et tværfagligt team med deltagelse af endokrinolog, specialist i medicinske mavetarm sygdomme, diabetessygeplejerske, klinisk diætist, klinisk farmaceut, psykolog og socialrådgiver

  • At lave en fremadrettet behandlingsplan med involvering af relevante medlemmer af teamet

  • At forebygge akutte indlæggelser forårsaget af diabetisk gastroenteropati

  • At opsamle tilstrækkelig erfaring til at kunne beskrive det bedst mulige fremtidige tilbud til patientgruppen.

Anders Ring

Projektleder

Telefon

23 88 46 05

Mail

anders.ring@rn.dk