Digital Sundhed og Diabetes

 

Digitalisering er SDCN's særkende. Vi har derfor en ambition om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i test og implementering af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet. Vores fokus er at løfte kvaliteten og effektiviteten af behandlingstilbud, samt gøre det lettere for patienter at have diabetes og selv at kunne mestre deres sygdom.


 

 

Digitale projekter i SDCN

 

Digital Sundhed & Diabetes arbejder med digitale projekter i alle faser af en modningsmodel. Dette strækker sig fra forskning og innovation over test, pilot- og storskala samt videre mod national og international spredning. Se eksempler på aktuelle digitale projekter i SDCN.

 

 

Sten-O-Starter

 

Sten-O Starter er et nyt digital univers udviklet til børn og unge med nyopdaget diabetes. Sten-O-Starter består af en interaktiv app og virtual reality spil.

 

Pro i Diabetes

 

PRO i Diabetes er et værktøj til at inddrage patienten i egen behandling, hvor besvarelserne anvendes direkte i samtalen med behandleren.

 

Diabetesdatabase

 

En væsentlig satsning for Steno Diabetes Center Nordjylland er at skabe en ny database over samtlige nordjyske diabetespatienter.

 

 

Vi styrker diabetesbehandling gennem digitale løsninger

 

Steno Diabetes Center Nordjylland har en ambition om at bidrage til at dokumentere og indfri det store potentiale, der er inden for Digital Sundhed og Diabetes, herunder telemedicin samt analyse, bearbejdning og klinisk anvendelse af store mængder data (big data). Herudover ønsker vi at skabe et ledende forskningsmiljø inden for Digital Sundhed og Diabetes. 

 

Telemedicin og digitalisering

Vi ønsker at arbejde med brug af kendte eller nye teknologier og udvikle nye eller forbedrede digitale behandlingstilbud, samarbejdsmodeller og modeller for levering af sundhedsydelser.

Datahåndtering

Vi ønsker en datadrevet forskningsstrategi med etablering af en dataplatform, hvor samtlige data om borgere med diabetes samles og gøres tilgængelige for de relevante aktører og borgeren selv.

Digital forskning

Vi ønsker forskning med afsæt i systematisk indsamlede data, der kan bruges til at udvikle nye prædiktive modeller til bedre forebyggelse, diagnostik og behandling på diabetes-området.

 

 

 

 

 

Bliv samarbejdspartner

Ønsker du at facilitere et samarbejde om fælles udvikling eller afprøvning af digitale løsninger og teknologi på diabetesområdet?

 

 

Digitale fokusområder

Som videnscenter beskæftiger vi os med teknologier, digitaliseringsprojekter, forskning, innovationsmiljøer og selve anvendelse af teknologierne i praksis.

 

 

Kontakt os

Find kontaktoplysninger på medarbejdere i vores digitale enhed, hvis du vil høre mere om Digital Sundhed og Diabetes eller har brug for en ekspert.