Forskningsmidler

 

Finansieringen af den kliniske diabetesforskning kommer i dag fra såvel interne midler, fx regionens forskningspuljer, som eksterne midler, fx private og offentlige fonde. Sådan vil det også være fremover. Derudover får forskere på SDCN og forskere på Regionshospital Nordjylland, som er Steno Partner, mulighed for at søge Novo Nordisk Fondens nye forskningskomité, der uddeler midler i form af Steno Collaborative Grants.

SDCN skal desuden samarbejde med både nationale og internationale virksomheder om lægemiddelafprøvning og afprøvning af medicinsk udstyr til personer med diabetes – på samme vis og efter samme vilkår, som regionen i dag samarbejder med private virksomheder.

Som en del af den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Region Nordjylland får SDCN en grundbevilling til klinisk diabetesforskning. Grundbevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal anvendes til den patientnære diabetesforskning, som har potentiale til at have effekt på og værdi for diabetesbehandlingen.

Principper for forskningsmidler

 

  • Forskningsinitiativer skal have potentiale til at skabe værdi og effekt for patienterne. 
  • Forskningsinitiativer skal være i tråd med visionen for SDCN samt med ambitionen og målsætningerne for klinisk diabetesforskning på SDCN 
  • Forskningsinitiativer, der er finansieret af grundbevillingen, skal ligge inden for centrets strategiske forskningsområder.