Om Steno Diabetes Center Nordjylland

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er kraft- og videnscenter for diabetes i Region Nordjylland. Vi har en mission om at styrke behandling af diabetes og forebyggelse af senkomplikationer og skabe et godt liv for personer med diabetes på tværs af Nordjylland.

 

Baggrund og vision

Steno Diabetes Center Nordjylland er blevet etableret i 2018 på baggrund af et samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden. Målet er at styrke og løfte diabetesindsatser i Nordjylland.

 

 

Find medarbejdere

SDCN består af en centerledelse. Herudover er der tilknyttet teams til hver af vores fem kerneaktiviteter samt en stab, der betjener ledelsen og aktiviteter i centret. Find kontaktoplysninger og mere information.

 

 

Digitalt særkende

Digital Sundhed og Diabetes er SDCN’s særkende. SDCN har derfor en særlig rolle i forhold til at udvikle og afprøve digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet på tværs af centrets aktiviteter.

 

 

Steno Partner

SDCN er forankret på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder med Regionshospital Nordjylland, der modtager en årlig driftsbevilling fra SDCN til konkrete formål som Steno Partner.

 

 

Bestyrelsen i SDCN

Steno Diabetes Center Nordjylland har som center sin egen bestyrelse. Bestyrelsen består af ni medlemmer og skal gennem deres respektive kompetencer kunne bidrage til SDCN’s udvikling. 

 

 

Kontakt os

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om Steno Diabetes Center Nordjylland eller har spørgsmål til specifikke diabetesindsatser i Nordjylland.

 


 

Brugerråd

I SDCN er der nedsat et brugerråd, hvor 10 udvalgte patienter og to pårørende mødes for at dele oplevelser, viden, ønsker og holdninger og sætte deres præg på SDCN's aktiviteter.

 

Byggeri af nyt Steno center

I 2020-2022 opføres et nyt Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Bygningen opføres i 4 etager samt kælderetage.

Find publikationer

 

 

Årsrapport for 2019 

 

Læs vores seneste årsrapport, der beskriver vores aktiviteter i 2019 og ser fremad mod indsatser i 2020.

 

 

Årsrapport for 2018 

 

Læs vores første udgivet årsrapport, der beskriver vores aktiviteter i 2018.

 

 

Drejebog for SDCN

 

Læs drejebog for etableringen af SDCN og en styrket diabetesindsats i Region Nordjylland.