Ledelse


SDCN ledes af en centerdirektør, som er ansvarlig for udmøntningen af den overordnede strategi, som fastlægges af bestyrelsen. Hertil har SDCN ledere med ansvar for hhv. staben, forskning, det digitale særkende og klinikken.

  

E-mail: to@rn.dk

  

E-mail: p.vestergaard@rn.dk

  

E-mail: tah@rn.dk

 

E-mail: hrl@rn.dk

Stab


Staben betjener centrets ledelse og bestyrelse og er med til at understøtte de supplerende aktiviteter i centret. Desuden skal støttefunktionerne bidrage til det administrative arbejde, der ligger i rapportering mv.  

 

E-mail: djh@rn.dk

 

 E-mail: fkp@rn.dk

 

E-mail: n.manbjerg@rn.dk

 

E-mail: maibo@rn.dk

 

E-mail: l.albrektsen@rn.dk

 

E-mail: p.kronholm@rn.dk

 

Diabetesbehandling


I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi for at udvikle nye supplerende behandlingstilbud, der skal øge kvaliteten af eksisterende tilbud til diabetespatienter i Region Nordjylland, blandt andet ved at udvikle og afprøve nye tiltag.

  

E-mail: a.nikontovic@rn.dk

 

E-mail: n.madsen@rn.dk

 

E-mail: anders.ring@rn.dk

 

Digitalt særkende


Digitalisering er SDCN's særkende. Vi har derfor en ambition om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i test og implementering af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet. Vores fokus er at løfte kvaliteten og effektiviteten af behandlingstilbud, samt gøre det lettere for patienter at have diabetes og selv at kunne mestre deres sygdom.

  

E-mail: u.appel@rn.dk

 

På barsel

 

E-mail: s.hangaard@rn.dk

 

Uddannelse og kompetenceudvikling


SDCN ønsker at styrke selvmestring og viden hos personer med diabetes og pårørende samt bidrage med diabetesrelaterede uddannelsestiltag, der øger kvalifikationerne hos sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis til at levere en patientcentreret diabetesindsats af høj kvalitet.

  

E-mail: s.lystbaek@rn.dk

 

E-mail: m.braad@rn.dk

 

Tværsektorielt samarbejde


SDCN ønsker at styrke samarbejdet om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og de nordjyske kommuner. Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandlingen i hele regionen, og patienter og pårørende skal opleve en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.

 

Email: pfr@rn.dk

 

På barsel

 

E-mail: vbl@rn.dk

Klinisk forskning


Forskere ved SDCN er som udgangspunkt ansat på Aalborg Universitetshospital. En del forskere i SDCN vil udelukkende arbejde på centret, dels i klinikken, dels med forskning. Andre forskere vil indgå i delestillinger mellem centret og et andet ansættelsessted.

  

E-mail: m.hasselstroem@rn.dk

  

E-mail: n.ejskjaer@rn.dk

  

E-mail: j.roeikjaer@rn.dk

  

E-mail: rikke.viggers@rn.dk

 

E-mail: i.gerlach@rn.dk

 

E-mail: j.lindgaard@rn.dk

 

 

Forskningsbioanalytikere


 

E-mail: k.vogensen@rn.dk

 

E-mail: inl@rn.dk

 

E-mail: mpr@rn.dk

 

E-mail: lhfp@rn.dk

 

E-mail: lirm@rn.dk

 

E-mail: mebr@rn.dk