Tværsektorielt samarbejde

 

SDCN ønsker at styrke samarbejdet om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og de nordjyske kommuner. Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandlingen i hele regionen, og patienter og pårørende skal opleve en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.


 

 

Udvalgte samarbejdsprojekter

 

 

Styrket forebyggende indsats målrettet mænd

 

Alle Fem Steno Diabetes-centre er gået sammen om en styrket forebyggende indsats målrettet mænd.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til personer med diabetes 

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til personer med dysreguleret type 2-diabetes skal afprøves i et antal mindre pilotprojekter. 

 

En tryg skolegang for børn med diabetes

 

I projektet udvikles der en digital vidensplatform og en app, som skal tilbydes til folkeskoler for at understøtte børn og unge med diabetes.

 

 

Om tværsektorielt samarbejde i SDCN

 

SDCN ønsker at udvikle og gennemføre tværsektorielle samarbejdsprojekter med henblik på at afprøve nye samarbejdsformer og løsningsmodeller, som kan bidrage til bedre forebyggelse samt tidlig opsporing af diabetes og senkomplikationer af diabetes. Det ønskes gennem samarbejdsprojekterne at sætte fokus på grupper i særlig risiko for at udvikle diabetes og med særlige udfordringer i forhold til at følge deres behandling, hvor en betydelig del af indsatsen sker på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

 

 

Vores tre fokusområder

 

Med tværsektorielt samarbejde ønsker vi særligt at styrke livet for sårbare grupper, bremse tilvæksten af type 2-diabetes og styrke digitale rammer for borgeren med diabetes.

 

Læs mere

 

 

Vejen til tværsektorielt samarbejde

 

Vejen til tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet gribes typisk an på følgende måde hos SDCN - fra politisk afsæt til formaliseret samarbejde

 

Læs mere

 

 

Forventninger til samarbejde

 

Du får her en beskrivelse af, hvad vi i SDCN forventer af et muligt tværsektorielt samarbejde, og hvad SDCN kan bidrage med som samarbejdspartner.

 

Læs mere

 

 

Udvalgte samarbejdsprojekter

 

Se et udvalg af vores projekter, hvor vi samarbejder på tværs for at styrke livet med diabetes i Nordjylland.

 

Læs mere

 

 

 

Kontakt os

 

Vi er altid interesserede i at drøfte nye samarbejder og konkrete ideer til samarbejdsprojekter.

Pernille Frøstrup Barington
Projektleder 

pfr@rn.dk
+45 23 67 69 97

Vibeke Brinkmann Løite
Projektleder 

vbl@rn.dk
+45 21 63 17 30

Christian Buhl
Projektleder 

christian.buhl@rn.dk
+45 24 81 99 03

Christine Trankjær
Projektleder

På barsel

 

Læs også

 

Vidste du, at du Steno Diabetes Center Nordjylland løbende afholder nye kurser og konferencer målrettet til kommuner og almen praksis?

Gå til Uddannelse & Kurser for at finde kommende arrangementer.