Find projekter

 

 

Styrket forebyggende indsats målrettet mænd

 

Alle Fem Steno Diabetes-centre er gået sammen om en styrket forebyggende indsats målrettet mænd.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til personer med diabetes

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til personer med dysreguleret type 2-diabetes skal afprøves i et antal mindre pilotprojekter.

 

KIDS – forskningsprojekt til afdækning af støttestrukturer i skoler

 

Målet med dette forskningsprojekt er at afdække og analysere regionale og kommunale forskelle på støtte til familier med et barn med diabetes.

 

Innovationspuljen

 

Innovationspuljen skal aktivere den lokale innovationskraft, og har fokus på, at de gode ideer opstår og bedst afprøves helt tæt på det sted, hvor problemstillingen er en del af hverdagen. 

 

National undersøgelse af forebyggelse af type 2-diabetes

 

Formålet med undersøgelsen er at finde svar på, hvorfor og hvordan en systematisk og målrettet forebyggende indsats overfor personer i risiko for at udvikle diabetes virker

 

Sundhedsindsats på arbejdspladser – Opsporing af personer i risiko for type 2-diabetes

 

Et tværsektorielt samarbejdsprojekt med Mariagerfjord-, Rebild- og Vesthimmerlands kommuner.

 

En tryg skolegang for børn med diabetes

 

I projektet udvikles der en digital vidensplatform og en app, som skal tilbydes til folkeskoler for at understøtte børn og unge med diabetes.

 

Datapopulationen i de nordjyske kommuner

 

Et dataprojekt, hvor der udarbejdes mindre datarapporter, som belyser diabetespopulationen i de enkelte kommuner.