Uddannelse og kompetenceudvikling

SDCN ønsker at styrke selvmestring og viden hos personer med diabetes og pårørende samt bidrage med diabetesrelaterede uddannelsestiltag, der øger kvalifikationerne hos sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis. 


Find arrangementer og kurser

 

For personer med diabetes

Vi afholder løbende nye temaoplæg til personer med diabetes og deres pårørende baseret på den nyeste viden om diabetes, så borgere kan blive inspireret og lære nye ting om at leve med diabetes.

 

➤ Find arrangementer

 

For regions- og hospitalsansatte 

SDCN arbejder for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen på diabetesområdet for personale på regionens hospitaler, sygehuse og bosteder, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet.

 

➤ Find kurser målrettet dig

 

 

For personale i kommuner 

SDCN ønsker at styrke uddannelse til dem, der arbejder inden for eksempelvis ældrepleje, rehabiliterende tilbud, sociale tilbud og som spiller en vigtig rolle ift. den primære forebyggelse og rehabilitering af diabetes.

 

➤ Find kurser målrettet dig

 

 

For almen praksis

SDCN tilbyder kurser og kompetenceudvikling til alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker.

 

➤ Find kurser målrettet dig

 

 

Digitale indgange til diabetes

 

 

Helbredsprofilen.dk

På Helbredsprofilen kan man finde videoer med gode råd til livet med diabetes, heriblandt fokus på fodpleje og træning. Filmene er udviklet i samarbejde mellem de fem Steno Diabetes Centre.

 

Podcast om forskning

Kom med en tur rundt i landet og mød nogle af de dygtige forskere, der er på jagt efter mere viden om diabetes. Viden, der måske kan ændre på, hvordan vi forstår, forebygger og behandler diabetes. 

 

Kontakt os

Mette Braad
Programleder 

m.braad@rn.dk
+45 92 43 93 51

Signe Guldhammer Lystbæk
Uddannelseskonsulent

s.lystbaek@rn.dk
+45 23 43 04 84

Lise-Lotte Albrektsen
Sekretær/PA

l.albrektsen@rn.dk
+45 21 64 13 65