Find kurser om diabetes målrettet kommuner

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til dig, som i dagligdagen møder, behandler og plejer personer med diabetes. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet til dig, der arbejder i en af regionens 11 kommuner.

Kalender


29. oktober 2020 - Kl. 14.00 - 15.30
Webinar: Omgivet af diagnoser

18. november 2020 - Kl. 15.15 - 16.45
Webinar: Diabetiske fodsår
 

Få besøg af en diabetessygeplejerske

Særligt tilbud til kommuner

 

Har jeres personale behov for at få opdateret deres viden om diabetespleje og -behandling? Så få besøg af en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland i 2-4 timer. 

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov for undervisning og tilrettelægger et kursus ud fra de diabetesrelaterede problemstillinger, som I står med i jeres dagligdag. På den måde bliver undervisningen konkret, virkelighedsnær, meningsfuld og direkte anvendelig i jeres daglige arbejde. Med udgangspunkt i en eller flere konkret(e) beboer(e), som har, eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes eller har type 1-diabetes og med inddragelse af faglig viden, reflekterer vi sammen over anbefalinger, sygeplejefaglige tiltag og handlingsplaner. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på plejecentre samt pædagoger og social- og sundhedsassistenter ansat på bosteder.

 

Få mere information - kontakt Mette Braad

 

 

Aktuelle kurser i SDCN


29. oktober 2020 - kl. 14-00-15.30

Webinar: Omgivet af diagnoser

 

Oplæg ved Sandie Nymand Johansen, psykolog i Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Langt de fleste mennesker i dag anvender diagnostiske betegnelser om egne eller andres psykiske problemer. Diagnosesproget har tilbudt sig, og vi har taget det til os.

Kurset vil hjælpe dig til at forstå, hvordan det kan være, at diagnosesproget tilsyneladende dominerer vores begribelse af menneskelig lidelse. Du vil blandt andet få overblik over kompleksiteten i, hvad der er på spil når personen med diabetes har "angst" og "depression". 

Undervisningsform: Undervisningen vil være vekslen med oplæg og drøftelser i grupper/plenum

Målgruppe. Sundhedsprofessionelle ansat i region, kommuner og almen praksis.

 

Tilmeld dig her


18. november 2020 - kl. 15.15-16.45

Webinar: Diabetiske fodsår

 

Oplæg ved sårsygeplejerske Lise Hammershøj, Steno Diabetes Center Nordjylland

 

15. september 2020 kl. 15.15-16.45 på Aalborg Universitetshospital, Thisted
Antallet af diabetikere er stigende og statistikkerne siger, at 15% på et tidspunkt får et fodsår. Et diabetisk fodsår har ofte langt flere alvorlige konsekvenser end både patienter og personale tror.

På kurset sætter vi fokus på: Hvorfor får diabetikere sår på fødderne, og hvorfor er det et særligt problem? Fodterapeutens statusundersøgelse. Hvordan behandles diabetiske fodsår? Hvordan kan man arbejde med forebyggelse? Hvorfor er det svært? Hvordan kan man samarbejde tværsektorielt om problemstillingerne?

Målgruppe: Sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen og på hospitalet med interesse for emnet "Diabetiske fodsår".

Tilmeld dig her

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94