Kompetenceudvikling for personale i kommuner

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til dig, som i dagligdagen møder, behandler og plejer personer med diabetes. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet til dig, der arbejder i en af regionens 11 kommuner.


 

9. februar 2023 kl. 15.00 - 16.00

Webinar: Faldtendens hos personer med diabetes - Er balancen nøglen?

I Danmark falder personer med diabetes oftere end baggrundsbefolkningen. Det har alvorlige konsekvenser som øget risiko for frakturer, højere sygelighed, dødelighed og selvisolering. Men spørgsmålet er om det overhovedet kan forebygges og prioriteres det?

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  Webinaret er for dig, der arbejder med personer med diabetes på hospitaler, i kommunen eller i almen praksis.

  Du får:

  ”Know-how” om den aktuelle forskning der berører sammenhængen imellem diabetes, balancebesvæar og faldrisiko.

  State-of-the-art viden om faldforebyggelse hos personer med diabetes.

  Indblik i hvor forskningen er på vej henad og hvad det kan få af betydning for personer med diabetes men også fagpersoner med behandlingsansvar.

  Supplerende information ved behov:

  Webinaret vil blive indledet med et oplæg, men der vil blive god mulighed for at stille spørgsmål.

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

   

  Om oplægsholderen:

  Nicklas Højgaard-Hessellund Rasmussen er Læge, Ph.D. og Postdoc på Endokrinologisk afd. og Steno Diabetes Center Nordjylland med et særligt forskningsinteresseområde inden for diabetes, knoglesundhed og balanceevne.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

26. april 2023 - Kl. 8.30 - 15.00

Kursus: Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)

 

Er du social- og sundhedsassistent i en kommune, hvor viden om diabetes er vigtig for dit daglige arbejde?

Kurset ”Diabetes, pleje og behandling” er et kursus til dig, der ønsker at få en grundlæggende indsigt i pleje og behandling af diabetes.

 • Læs mere

  Kurset vil gøre dig klogere på:

  • Hvad du skal være opmærksom på, når:
   - du skal hjælpe borgeren med diabetes med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling
   - du oplever en borger med hypo- og hyperglykæmi
  • Hvilke diabetes relevante observationer du bør gøre dig hos en borger efter udskrivelse fra hospital
  • Hvad du kan se i en blodsukkerprofil
  • Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler
  • Mad til personer med diabetes

  Undervisningsform:

  Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

  Forberedelse til kurset:

  Som forberedelse til kurset kan du med fordel se følgende E-læringskurser:

  - Introduktion til diabetes: Introduktion til diabetes
  - Mad og diabetes: Mad og diabetes
  - Den diabetiske fod: Den diabetiske fod

  Du kan forvente:

  • Engagerede undervisere med mange års klinisk erfaring
  • Undervisning ved diabetessygeplejerske og klinisk diætist

   

  Kurset er inklusiv forplejning

  Tilmeld dig her

   

 

2. maj 2023 - kl. 8.30 - 15.00

Kursus: Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)

 

Er du social- og sundhedsassistent i en kommune, hvor viden om diabetes er vigtig for dit daglige arbejde?

Kurset ”Diabetes, pleje og behandling” er et kursus til dig, der ønsker at få en grundlæggende indsigt i pleje og behandling af diabetes.

 • Læs mere

  Kurset vil gøre dig klogere på:

  • Hvad du skal være opmærksom på, når:
   - du skal hjælpe borgeren med diabetes med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling
   - du oplever en borger med hypo- og hyperglykæmi
  • Hvilke diabetes relevante observationer du bør gøre dig hos en borger efter udskrivelse fra hospital
  • Hvad du kan se i en blodsukkerprofil
  • Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler
  • Mad til personer med diabetes

  Undervisningsform:

  Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

  Forberedelse til kurset:

  Som forberedelse til kurset kan du med fordel se følgende E-læringskurser:

  - Introduktion til diabetes: Introduktion til diabetes
  - Mad og diabetes: Mad og diabetes
  - Den diabetiske fod: Den diabetiske fod

  Du kan forvente:

  • Engagerede undervisere med mange års klinisk erfaring
  • Undervisning ved diabetessygeplejerske og klinisk diætist


  Kurset er inklusiv forplejning

  Tilmeld dig her

   

 

24. - 25. maj 2023 kl. 8.30 - 15.30

Kursus: Udvidet kursus i diabetes

Få opdateret din viden om type 1- og type 2-diabetes med hovedvægt på type 2-diabetes, blodsukkerregulering og senkomplikationer og bliv styrket i at forstå livssituationer, behov og ønsker, som personer med diabetes har.

 

Kurset henvender sig til dig, der er ansat i en kommune, hvor indsigt i diabetes er væsentlig for dig. 

Udvidet kursus i diabetes er til dig, der ønsker at få en opdateret og dybdegående indsigt i pleje og behandling af diabetes og livet med diabetes. 

 

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense og Steno Diabetes Center Nordjylland.

 • Læs mere

   

  Kurset vil gøre dig klogere på følgende emner:

  • Generelle behandlingsprincipper af type 1- og type 2-diabetes med hovedvægt på type 2-diabetes
  • Livet med diabetes heriblandt ernæring, fysisk aktivitet og mental trivsel
  • Diabetesteknologi og blodsukkerprofiler
  • Forebyggelse og behandling af senkomplikationer - herunder fodsår

   

  Kurset består af:

  • Et e-læringsforløb på 3,5 time, der opdaterer din viden om diabetes, og som du selvstændigt gennemgår inden dit fremmøde
  • To sammenhængende dage med fremmøde – undervisningen tager udgangspunkt i det gennemgåede e-læringsforløb

   

  Undervisere og form
  Undervisningen varetages af læger, sygeplejersker, diætist, psykolog og fodterapeut. 

  Undervisningen baseres på forskningsbaseret viden og klinisk erfaring. Fremmødeundervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. 

   

   

  Læs mere og tilmeld dig her

 

26. maj 2023 kl. 13.00 - 14.00

Webinar: Diabetes neuropatiens forunderlige verden

Diabetes neuropati er en af de mest almindelige komplikationer til diabetes. I dag findes der desværre ingen behandling for nerveskaderne, når det er sket. Forsker Johan Røikjer håber at finde en ny måde at undersøge for diabetes neuropati, så man kan opdage og forebygge neuropati tidligere.

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  I dette webinar får du et indblik i nyeste forskning indenfor nuværende og fremtidige behandlinger af diabetes neuropati.

  Du vil bl.a. blive klogere på:

  • Hvorfor får man diabetes nerveskader?
  • Hvad forskes der i lige nu indenfor diabetes neuropati?
  • Hvordan ser fremtidens behandling af diabetes neuropati ud?

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

  Om oplægsholderen:

  Johan Røikjer er læge og PhD med fokus på diabetes neuropati, nervesmerter og fodsår. Johan er en af fem unge forskere udvalgt til en arbejdsgruppe under Diabetic Foot Study Group, og har det seneste år vundet flere priser for sin forskning indenfor netop diabetes neuropati.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

Skræddersyet kursus fra SDCN

 

Få besøg af en diabetessygeplejerske

Har jeres personale behov for at få opdateret deres viden om diabetespleje og -behandling? Så få besøg af en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland i 2-4 timer. 

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov for undervisning og tilrettelægger et kursus ud fra de diabetesrelaterede problemstillinger, som I står med i jeres dagligdag. På den måde bliver undervisningen konkret, virkelighedsnær, meningsfuld og direkte anvendelig i jeres daglige arbejde. Med udgangspunkt i en eller flere konkret(e) beboer(e), som har, eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes eller har type 1-diabetes og med inddragelse af faglig viden, reflekterer vi sammen over anbefalinger, sygeplejefaglige tiltag og handlingsplaner. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje samt pædagoger og social- og sundhedsassistenter ansat på bosteder.

 

Få mere information på plan2learn

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

 

Sparring til sygeplejersker ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.


Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter/borgere med diabetes, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

E-læring: Den diabetiske fod


Formålet med dette E-læringskursus er at sætte fokus på det komplekse ved den diabetiske risikofod. Du lærer, hvordan du observerer og kan forebygge diabetiske fodsår, samt hvor du skal handle på baggrund af dine observationer.

Kursets indhold

E-læringen vil gøre dig klogere på følgende emner:

 • De væsentligste årsager til diabetiske fodsår
 • Fodundersøgelse hos borgere med diabetes
 • Pleje af den diabetiske fod
 • Videreformidling til andre faggrupper

I E-læringen præsenteres du for en case om Hans. I cases får du mulighed for at bruge og teste din viden samt lære mere om den diabetiske fod.

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommunalt ansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Varighed af E-læringen

Det tager ca. 15 minutter at gennemgå E-læringen. 

 

Gå til e-læring

 

E-læring: Mad og diabetes

 

Formålet med dette E-lærings kursus er at give sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale øget viden om mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen

Mad er en vigtig del af behandlingen af alle typer diabetes. Derfor er det af stor betydning, at alle, der er i professionel kontakt med personer med diabetes, får adgang til den nyeste viden om mad- og drikkevarer og dets påvirkning af for eksempel blodsukkeret.

På kurset får du viden om anbefalinger for mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen. Du møder konkrete eksempler på borgere og deres behov og lærer, hvordan du kan støtte dem i forhold til hverdagens valg af mad og drikke.

Målgruppe

Kurset henvender til sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale, der arbejder med pleje og behandling af personer med diabetes.

Varighed af E-læringen

Det tager ca. 35 minutter at gennemgå E-læringen

 

Gå til e-læring

 

E-læring: Introduktion til diabetes

 

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dette e-læringskursus til pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der på bosteder, i hjemmeplejen e.l. arbejder med borgere, der har type 1-diabetes eller som har eller er i risiko for udvikle type 2-diabetes. Det tager ca. 25 minutter at gennemgå e-læringen, hvor du kommer vidt omkring diabetesområdet.

 

Gå til e-læring

 

Se tidligere arrangementer

 • 2022

  December 2022

  Kursus: Sammen om rehabilitering af type 2- diabetes - kompetenceudvikling på tværs af professioner

  Sundhedsprofessionelle som arbejder med diabetesrehabilitering på kommunale sundhedscentre

   

  November 2022

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Et liv med diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Åben Forskning - Kom tæt på fremtidens diabetesbehandling

  Oplæg fra vores forskere i Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  Udvidet kursus i diabetes

  Sygeplejersker ansat i kommuner eller ansat på et hospitalsafsnit som nøgleperson

   

  Kursus: Sammen om rehabilitering af type 2- diabetes - kompetenceudvikling på tværs af professioner

  Sundhedsprofessionelle som arbejder med diabetesrehabilitering på kommunale sundhedscentre

   

  Oktober 2022

  Kursus: Diabetes, pleje og behandling, Aalborg

  Social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi

   

  Kursus: Diabetes, pleje og behandling, Hjørring

  Social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi

   

  September 2022

  Webinar: Kend din arv - type 2-diabetes handler ikke kun om livsstil....

  Oplæg af overlæge og klinisk professor i diabetes Niels Ejskjær

   

  Maj 2022

  Kursus: Diabetes, pleje og behandling

  Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi

   

  Kursus: Udvidet kursus i diabetes

  Sygeplejersker ansat i kommuner eller ansat på et hospitalsafsnit som nøgleperson

 • 2021

  November 2021

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes

  Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Webinar: Sygepleje til personer med type 1- og type-2 diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

   

  Webinar: Diabetes og mental trivsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes

   

  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner

  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 

  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

   

  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden

  Underviser: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  Juni 2021

  Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)

  Undervisere: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætist Margit Oien Nielsen, Regionshospital Nordjylland

   

  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

  Underviser: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN

 • 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN og diætisk Anne-Mette Haugaard, Aalborg Universitetshospital

  Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætisk Margit Oien, Regionshospital Nordjylland

 

Lise-Lotte Albrektsen
Sekretær/PA

l.albrektsen@rn.dk
+45 21 64 13 65