Kompetenceudvikling for personale i kommuner

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til dig, som i dagligdagen møder, behandler og plejer personer med diabetes. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet til dig, der arbejder i en af regionens 11 kommuner.


Se kommende arrangementer

 

25. januar 2022 - Kl. 8.30-15.00

Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)

 

Undervisere: Diabetessygeplejersker Inger Vestergaard, SDCN og diætist Birgitte Pagh Jensen, Aalborg UH
Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Kurset er for dig, der ønsker at få opdateret din faglige viden og kompetence, som du bruger, når du plejer og behandler de borgere med diabetes, du møder i dit daglige arbejde.

Du vil blandt andet blive klogere på:

- Hvad du skal være opmærksom på når:
- du skal hjælpe borgeren med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling?
- du modtager borgeren med diabetes i hjemmet efter udskrivelse
- Hvad du kan se i en blodsukkerprofil?
- Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler?
- Kost til personer med diabetes

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på, at sygeplejen og behandlingen til borgere med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.

Undervisningsform:

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi

Tilmeld dig her

 

 

Faste tilbud fra SDCN

 

 

Skræddersyet kursus fra SDCN

Få besøg af en diabetessygeplejerske

 

Har jeres personale behov for at få opdateret deres viden om diabetespleje og -behandling? Så få besøg af en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland i 2-4 timer. 

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov for undervisning og tilrettelægger et kursus ud fra de diabetesrelaterede problemstillinger, som I står med i jeres dagligdag. På den måde bliver undervisningen konkret, virkelighedsnær, meningsfuld og direkte anvendelig i jeres daglige arbejde. Med udgangspunkt i en eller flere konkret(e) beboer(e), som har, eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes eller har type 1-diabetes og med inddragelse af faglig viden, reflekterer vi sammen over anbefalinger, sygeplejefaglige tiltag og handlingsplaner. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje samt pædagoger og social- og sundhedsassistenter ansat på bosteder.

 

Få mere information på plan2learn

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

Sparring til sygeplejersker ansat på plejecentre, sundhedscentre og/eller den kommunale sygepleje

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter/borgere med diabetes, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

E-læring: Introduktion til diabetes

 

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dette e-læringskursus til pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der på bosteder, i hjemmeplejen e.l. arbejder med borgere, der har type 1-diabetes eller som har eller er i risiko for udvikle type 2-diabetes. Det tager ca. 25 minutter at gennemgå e-læringen, hvor du kommer vidt omkring diabetesområdet. 

 

Læs mere og find e-læring her

 

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2021

  November 2021

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes

  Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Webinar: Sygepleje til personer med type 1- og type-2 diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

   

  Webinar: Diabetes og mental trivsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes

   

  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner

  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 

  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

   

  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden

  Underviser: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  Juni 2021

  Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)

  Undervisere: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætist Margit Oien Nielsen, Regionshospital Nordjylland

   

  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

  Underviser: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN og diætisk Anne-Mette Haugaard, Aalborg Universitetshospital

  Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætisk Margit Oien, Regionshospital Nordjylland

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 93 51