Find kurser for personale i kommuner

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til dig, som i dagligdagen møder, behandler og plejer personer med diabetes. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet til dig, der arbejder i en af regionens 11 kommuner.

25. maj 2021 - Kl. 8.30-15.30

Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)

 

Undervisere: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN og diætist, Aalborg UH
Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Kurset er for dig, der ønsker at få opdateret din faglige viden og kompetence, som du bruger, når du plejer og behandler de borgere med diabetes, du møder i dit daglige arbejde. 

Du vil blandt andet blive klogere på:

Hvad du skal være opmærksom på når du skal hjælpe borgeren med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling og nårdu modtager borgeren med diabetes i hjemmet efter udskrivelse
Hvad du kan se i en blodsukkerprofil?
Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler?
Kost til personer med diabetes

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på, at sygeplejen og behandlingen til borgere med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.

Undervisningsform: Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

 

Målgruppe

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi.

 

Tilmeld dig her

 


26. maj 2021 - Kl. 8.30-15.15

Temadag: Om børn og unge med overvægt 

 

Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Videnscenter for Overvægtige Børn og Unge (VIBUO) arrangerer i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) en temadag om børn og unge med overvægt 

Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

Temadagen er bygget på følgende temaer: 

1. Ophav og konsekvenser ved overvægt
2. Digital sundhed
3. Ungekultur

 

Tilmeld dig her

 


2. juni 2021 - Kl. 13.00-16.00

Kursustilbud: Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)

 

Undervisere: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark, Regionshospital Nordjylland og Diætist Margit Oien Nielsen, Regionshospital Nordjylland
Lokation: Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Kurset er for dig, der ønsker at få opdateret din faglige viden og kompetence, som du bruger, når du plejer og behandler de borgere med diabetes, du møder i dit daglige arbejde. 

Du vil blandt andet blive klogere på:

Hvad du skal være opmærksom på når du skal hjælpe borgeren med at administrere tabletter/insulin/anden injektionsbehandling og nårdu modtager borgeren med diabetes i hjemmet efter udskrivelse
Hvad du kan se i en blodsukkerprofil?
Hvornår du skal kontakte borgerens diabetesbehandler?
Kost til personer med diabetes

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på, at sygeplejen og behandlingen til borgere med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.

Undervisningsform: Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at arbejde med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen.

 

Målgruppe

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi.

 

Tilmeld dig her

 

 

Skræddersyet kursus fra SDCN

Få besøg af en diabetessygeplejerske

 

Har jeres personale behov for at få opdateret deres viden om diabetespleje og -behandling? Så få besøg af en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland i 2-4 timer. 

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov for undervisning og tilrettelægger et kursus ud fra de diabetesrelaterede problemstillinger, som I står med i jeres dagligdag. På den måde bliver undervisningen konkret, virkelighedsnær, meningsfuld og direkte anvendelig i jeres daglige arbejde. Med udgangspunkt i en eller flere konkret(e) beboer(e), som har, eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes eller har type 1-diabetes og med inddragelse af faglig viden, reflekterer vi sammen over anbefalinger, sygeplejefaglige tiltag og handlingsplaner. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på plejecentre samt pædagoger og social- og sundhedsassistenter ansat på bosteder.

 

Få mere information

 

 

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Diabetes, pleje og behandling (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN og diætisk Anne-Mette Haugaard, Aalborg Universitetshospital

  Diabetes, pleje og behandling (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Anette Vestermark og Diætisk Margit Oien, Regionshospital Nordjylland

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94