Kompetenceudvikling for regions- og hospitalsansatte

 

Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen på diabetesområdet for personale på regionens hospitaler, sygehuse og bosteder, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet. Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud målrettet dig. 


 

9. februar 2023 kl. 15.00 - 16.00

Webinar: Faldtendens hos personer med diabetes - Er balancen nøglen?

I Danmark falder personer med diabetes oftere end baggrundsbefolkningen. Det har alvorlige konsekvenser som øget risiko for frakturer, højere sygelighed, dødelighed og selvisolering. Men spørgsmålet er om det overhovedet kan forebygges og prioriteres det?

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  Webinaret er for dig, der arbejder med personer med diabetes på hospitaler, i kommunen eller i almen praksis.

  Du får:

  ”Know-how” om den aktuelle forskning der berører sammenhængen imellem diabetes, balancebesvæar og faldrisiko.

  State-of-the-art viden om faldforebyggelse hos personer med diabetes.

  Indblik i hvor forskningen er på vej henad og hvad det kan få af betydning for personer med diabetes men også fagpersoner med behandlingsansvar.

  Supplerende information ved behov:

  Webinaret vil blive indledet med et oplæg, men der vil blive god mulighed for at stille spørgsmål.

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

   

  Om oplægsholderen:

  Nicklas Højgaard-Hessellund Rasmussen er Læge, Ph.D. og Postdoc på Endokrinologisk afd. og Steno Diabetes Center Nordjylland med et særligt forskningsinteresseområde inden for diabetes, knoglesundhed og balanceevne.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

18. - 19. april 2023 kl. 9.00 - 16.00

Kursus: Udvidet kursus i diabetes i Odense, SDCO

Få opdateret din viden om type 1- og type 2-diabetes, blodsukkerregulering og senkomplikationer og bliv styrket i at forstå livssituationer, behov og ønsker, som personer med diabetes har.

 

Kurset henvender sig til dig, der er nyansat eller mindre erfaren sygeplejerske i et diabetesambulatorium, på endokrinologisk sengeafsnit eller andet hospitalsafsnit.

 

Udvidet kursus i diabetes er til dig, der ønsker at få en opdateret og dybdegående indsigt i pleje og behandling af diabetes og livet med diabetes. 

 

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense og Steno Diabetes Center Nordjylland.

 • Læs mere

   

  Kurset vil gøre dig klogere på følgende emner:

  • Generelle behandlingsprincipper af type 1- og type 2-diabetes
  • Livet med diabetes, heriblandt mental trivsel, ernæring og fysisk aktivitet
  • Diabetesteknologi, herunder pumpe- og sensorbehandling
  • Forebyggelse og behandling af senkomplikationer - herunder diabetisk retinopati og fodsår

   

  Kurset består af:

  • Et e-læringsforløb på 7,5 time, der opdaterer din viden om diabetes, og som du selvstændigt gennemgår inden dit fremmøde
  • To sammenhængende dage med fremmøde – undervisningen tager udgangspunkt i det gennemgåede e-læringsforløb

   

  Undervisere og form
  Undervisningen varetages af læger, sygeplejersker, diætist, psykolog, optiker og fodterapeut. Undervisning på et højt fagligt niveau 
  baseret på forskningsbaseret viden og klinisk erfaring. Fremmødeundervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. 

   

   

  Læs mere og tilmeld dig her

 

26. maj 2023 kl. 13.00 - 14.00

Webinar: Diabetes neuropatiens forunderlige verden

Diabetes neuropati er en af de mest almindelige komplikationer til diabetes. I dag findes der desværre ingen behandling for nerveskaderne, når det er sket. Forsker Johan Røikjer håber at finde en ny måde at undersøge for diabetes neuropati, så man kan opdage og forebygge neuropati tidligere.

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  I dette webinar får du et indblik i nyeste forskning indenfor nuværende og fremtidige behandlinger af diabetes neuropati.

  Du vil bl.a. blive klogere på:

  • Hvorfor får man diabetes nerveskader?
  • Hvad forskes der i lige nu indenfor diabetes neuropati?
  • Hvordan ser fremtidens behandling af diabetes neuropati ud?

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

  Om oplægsholderen:

  Johan Røikjer er læge og PhD med fokus på diabetes neuropati, nervesmerter og fodsår. Johan er en af fem unge forskere udvalgt til en arbejdsgruppe under Diabetic Foot Study Group, og har det seneste år vundet flere priser for sin forskning indenfor netop diabetes neuropati.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

E-læring: Mad og diabetes

 

Formålet med dette E-lærings kursus er at give sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale øget viden om mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen

Mad er en vigtig del af behandlingen af alle typer diabetes. Derfor er det af stor betydning, at alle, der er i professionel kontakt med personer med diabetes, får adgang til den nyeste viden om mad- og drikkevarer og dets påvirkning af for eksempel blodsukkeret.

På kurset får du viden om anbefalinger for mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen. Du møder konkrete eksempler på borgere og deres behov og lærer, hvordan du kan støtte dem i forhold til hverdagens valg af mad og drikke.

Målgruppe

Kurset henvender til sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale, der arbejder med pleje og behandling af personer med diabetes.

Varighed af E-læringen

Det tager ca. 35 minutter at gennemgå E-læringen

 

Gå til e-læring

 

E-læring: Introduktion til diabetes

 

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dette e-læringskursus til pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der på bosteder, i hjemmeplejen e.l. arbejder med borgere, der har type 1-diabetes eller som har eller er i risiko for udvikle type 2-diabetes. Det tager ca. 25 minutter at gennemgå e-læringen, hvor du kommer vidt omkring diabetesområdet.

 

Gå til e-læring

 

Journalclub

 

Aalborg Universitetshospital eller Regionshospital Nordjylland, Hjørring, kan du deltage i vores nye journalclub. Formålet med journalclubben er blandt andet at give deltagerne en mulighed for at arbejde med aktuel, forskningsbaseret viden på diabetesområdet, forbedre den kliniske praksis, tilegne sig kompetence i kritisk læsning og inspirere til igangsættelse af udviklingsprojekter i SDCN.

 

➤ Ønsker du at deltage i journalclubben, kan du kontakte Mette Braad.

 

 

Find tidligere arrangementer

 • 2022

  December 2022

  Øjenscreening niv. 2

  Målgruppe: Bioanalytikere og sygeplejersker der foretager øjenscreening af personer med diabetes

   

  November 2022

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Et liv med diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Uddannelsessymposium - et samarbejde mellem SDCA og SDCN

  Målgruppe: Uddannelseslæger med interesse i diabetes

   

  Åben Forskning - Kom tæt på fremtidens diabetesbehandling

  Oplæg fra vores forskere i Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  September 2022

  Webinar: Kend din arv - type 2-diabetes handler ikke kun om livsstil....

  Oplæg af overlæge og klinisk professor i diabetes Niels Ejskjær

   

  Maj 2022

  Kursus: Udvidet kursus i diabetes

  Sygeplejersker ansat i kommuner eller ansat på et hospitalsafsnit som nøgleperson.

   
 • 2021

  November 2021

  Temadag: Personen med diabetisk fodsår

  Målgruppe: Læger, sygeplejersker og fodterapeuter på Aalborg Universitetshospital, Aalborg, Farsø og Thisted og Regionshospital Nordjylland.

   

  Temaaften: Bliv klogere på looping og type 1-diabetes

  Målgruppe: Personer med type 1-diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle, der behandler personer med type 1-diabetes

   

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Diabetessymposium – et samarbejde mellem SDCA og SDCA

  Målgruppe: Forskere, speciallæger og uddannelseslæger med interesse for diabetes

  Webinar: Diabetes og mental trivsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes


  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner


  Webinar: Bliv klog på diabetes data i Region Nordjylland

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat på hospitaler i Region Nordjylland og ansatte i SDCN


  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 

  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

   

  Temadag: Hvordan møder vi patienterne i deres vanskelige følelser? 

  Målgruppe: Sygeplejersker og bioanalytikere som arbejder med primært fokus på diabetes


  Maj, juni, september og oktober 2021

  Kursustilbud: Øjenscreening hos personer med diabetes

  Målgruppe: Bioanalytikere og sygeplejersker, der foretager øjenscreening af personer med diabetes.

   
 • 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv (Farsø)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN


  September 2020

  Diabetes og seksualitet (Aalborg)
  Underviser: Specialist i Sexologisk Rådgivning, sygeplejerske, cand.cur. Anette Højer Mikkelsen, Sexologisk Center og Center for Kønsidentitet

  Behandling og pleje af patienter med ketoacidose (Aalborg)
  Underviser: Læge Mikael Meldgaard, SDCN

  Diabetes og autismespektrumforstyrrelser (Hjørring)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Signe Buch Skinbjerg, Børneambulatoriet, Aalborg Universitetshospital

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv - del 2 (Aalborg)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN

  At leve med diabetes (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Februar 2020

  Mænds sundhed og sygdomme – et psykologisk perspektiv - del 1 (Aalborg)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Lise-Lotte Albrektsen
Sekretær/PA

l.albrektsen@rn.dk
+45 21 64 13 65