Kurser og arrangementer målrettet almen praksis

 

SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker.


11. maj 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

  

Undervisere: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN
Undervisningsform: Webinar

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på følgesygdommene retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme. Formålet med webinaret er at give en forståelse for disse diabetes følgesygdomme med henblik på at kunne iværksætte forebyggende og behandlende tiltag.

Du vil på webinaret få undervisning i diabetes følgesygdomme med fokus på retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme:

-          Hvilke signaler skal du være opmærksom på?
-          Hvordan risikostratificeres personer med diabetes i forhold til disse følgesygdomme?
-          Hvilke forebyggende tiltag kan iværksættes?
-          Kan man behandle følgesygdommene – og hvordan?

Målgruppe:

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.
 

Tilmeld dig her


18. maj og 17. juni 2021 - Kl. 9.00-16.00

Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 

 

Målgruppe: Sygeplejersker fra almen praksis
Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Dette kursus udbydes i samarbejde med Nord-KAP og henvender sig til dig, der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes. Vi vil fokusere på: 

Hvilke muligheder du har at vælge imellem, når den aktuelle diabetesbehandling ikke længere er tilstrækkelig.
Hvordan du følger op på behandlingsændringer
Hvad du skal være opmærksom på, når der skiftes fra èn insulin type til en anden
Hvordan du håndterer ukomplicerede fodsår
Hvilke signaler du skal være opmærksom på for at opdage kardiovaskulære problematikker eller autonom neuropati hos personer med diabetes
Hvordan du i klinikken følger kvinder, der har haft gestationel diabetes, når de har født
Derudover vil vi snakke om regler for tilskud og de aktuelle kostanbefalinger, ligesom vi stiller skarpt på, hvorfor livsstilsændringer kan være svære for personen med type 2-diabetes.

 

De gennemgående undervisere er:

Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen
Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN
Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN

Derudover deltager der undervisere, der har særlige kompetencer indenfor specifikke emner.

Rammer: Kurset afholdes over to dage med fire uger mellem de to kursusdage, hvilket giver mulighed for, at kursisterne i praksis kan nå at afprøve erhvervet viden. Kurset afholdes i tidsrummet klokken 9-16. Undervisningen vil være baseret på praksisrelevante cases, der vil være vekslende plenum og gruppebaseret undervisning.

Refusion: Kurset er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis. Kurset har aktivitetsnummer 2021-0142

 

Tilmeld dig her


9. juni 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden

Undervisere: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland
Undervisningsform: Webinar

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på diabetisk neuropati. Formålet med webinaret er at give en dybere forståelse for og viden om diabetisk neuropati, som sætter dig i stand til at iværksætte forebyggende og behandlende tiltag herunder at kunne genkende disse ofte overset tilstande.

Du vil på webinaret få et fuldt overblik over, hvordan diabetes kan skade alle dele af kroppens nervesystem og dermed funktionen af alle kroppens organer.

Du vil ligeledes få en systematisk gennemgang af diagnose, behandling og nyeste viden indenfor diabetisk neuropati. Her vil der være særligt fokus på:

perifer neuropati som kan medføre fodsår og amputation samt til tider smertefuld diabetisk neuropati i ben og arme
diabetisk autonom neuropati, som rammer kroppens indre organer og kan medføre mave-tarm gener som fx gastroparese samt påvirket hjertekar-funktion, vandladningsproblemer og seksuelle problemer hos både mænd og kvinder.
Undervisningen baseres på nyeste evidensbaserede viden samt erfaring fra klinisk praksis. I undervisningen lægges der vægt på, at pleje og behandling tager udgangspunkt i de behov og ønsker en person med diabetes har herunder aktuelle livssituation, ressourcer og kompetencer, diabetesvarighed, blodsukkerregulering og komplikationer.

Målgruppe

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

 

Tilmeld dig her

 


26. august 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Sygepleje til personer med type 1- og type-2 diabetes
 

Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard
Underviserform: Webinar


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på sygeplejen til personer med type 1- og type 2-diabetes. Formålet med webinaret er, at du får (genopfrisket) viden om type 1- og type 2-diabetes og (gen)erhverver teoretiske og praktiske færdigheder, der styrker din kliniske praksis i plejen af personer med diabetes.

Med udgangspunkt i sygdomslæren berøres emner som:

-          Hvad kendetegner type 1- og type 2-diabetes?
-          Hyper- og hypoglykæmi, årsager og behandling – herunder ketoacidose
-          Hvad sker der når en person med diabetes bliver syg af anden årsag?
-          Injektionsteknik og blodsukkermåling

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste evidensbaserede viden samt erfaring fra klinisk praksis. I undervisningen lægges vægt på at pleje og behandling tilpasses den aktuelle livssituation hos personen med diabetes.

Målgruppe:

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

 

Tilmeld dig her


17. september 2021 - Kl. 8.30-15.15

Temadag: Om børn og unge med overvægt 

 

Lokation: Aalborg Universitetshospital Syd

Videnscenter for Overvægtige Børn og Unge (VIBUO) arrangerer i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) en temadag om børn og unge med overvægt 

Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland

Temadagen er bygget på følgende temaer: 

1. Ophav og konsekvenser ved overvægt
2. Digital sundhed
3. Ungekultur

 

Tilmeld dig her

Masterclass for praktiserende læger

Få en dag med en endokrinologisk speciallæge

 

Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark og i 2025 vil over en halv million danskere have type 2-diabetes. Dette skaber øget krav til almen praksis, da otte ud af ti med type 2- diabetes behandles hos egen praktiserende læge.

For at styrke kompetencer og understøtte samspillet mellem hospitaler og almen praksis, har vi i Steno Diabetes Center Nordjylland oprettet ”Masterclass for praktiserende læger”.

Som praktiserende læge giver det dig nu mulighed for at få en dag sammen med en endokrinologisk speciallæge i diabetesambulatoriet/dagafsnit i enten Aalborg, Farsø, Hjørring eller Thisted, hvor du kan følge diabetesbehandling af især patienter med type 2-diabetes, typisk med en kompleks diabetes. 

 

Læs mere og find datoer for foråret 2021

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

Sparring til praksispersonale i almen praksis eller regionsklinikker

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Download Word-formular eller kontakt Mette Braad for mere information

 

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2021

  April 2021

  Virtuel Diabeteskonference: Diabetesdata - værktøjer til at skabe værdi for dig og dine patienter
  Oplægsholdere: Anelli Sandbæk, prof. almen medicin AU, SDCA - Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP - Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger - Niels Ejskjær, professor og overlæge i SDCN.

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Virtuel konference: Type 2-diabetes – behandlingsretningslinjer og senkomplikationer (Webinar)
  Underviser: Professorer fra SDCA, SDCC, SDCN og SDCS


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94