Kompetenceudvikling for ansatte i almen praksis

 

SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker. Derfor udbyder vi både kurser og temadage samt tilbyder mulighed for, at I kan få sparring om diabetesudfordringer i jeres hverdag. 


 

9. februar 2023 kl. 15.00 - 16.00

Webinar: Faldtendens hos personer med diabetes - Er balancen nøglen?

I Danmark falder personer med diabetes oftere end baggrundsbefolkningen. Det har alvorlige konsekvenser som øget risiko for frakturer, højere sygelighed, dødelighed og selvisolering. Men spørgsmålet er om det overhovedet kan forebygges og prioriteres det?

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  Webinaret er for dig, der arbejder med personer med diabetes på hospitaler, i kommunen eller i almen praksis.

  Du får:

  ”Know-how” om den aktuelle forskning der berører sammenhængen imellem diabetes, balancebesvæar og faldrisiko.

  State-of-the-art viden om faldforebyggelse hos personer med diabetes.

  Indblik i hvor forskningen er på vej henad og hvad det kan få af betydning for personer med diabetes men også fagpersoner med behandlingsansvar.

  Supplerende information ved behov:

  Webinaret vil blive indledet med et oplæg, men der vil blive god mulighed for at stille spørgsmål.

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

   

  Om oplægsholderen:

  Nicklas Højgaard-Hessellund Rasmussen er Læge, Ph.D. og Postdoc på Endokrinologisk afd. og Steno Diabetes Center Nordjylland med et særligt forskningsinteresseområde inden for diabetes, knoglesundhed og balanceevne.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

28. marts og 25. april 2023 - Kl. 9.00 - 16.00

Kursus: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 

 

Dette kursus udbydes i samarbejde med Nord-KAP og henvender sig til dig, der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes.

 • Læs mere

  Vi vil fokusere på:

  • Hvilke muligheder du har at vælge imellem, når den aktuelle diabetesbehandling ikke længere er tilstrækkelig
  • Hvordan du følger op på behandlingsændringer
  • Hvad du skal være opmærksom på, når der skiftes fra èn insulin type til en anden
  • Hvad et diabetisk fodsår er, og hvordan det forebygges og behandles
  • Hvilke signaler du skal være opmærksom på for at opdage kardiovaskulære problematikker eller autonom neuropati hos personer med diabetes
  • Kvinder med gestationel diabetes - en særlig risikogruppe
  • Derudover vil vi snakke om aktuelle kostanbefalinger, ligesom vi stiller skarpt på, hvorfor livsstilsændringer kan være svære for personen med type 2-diabetes.

  Målgruppe
  Sygeplejersker fra almen praksis der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes

   

  Undervisere
  De gennemgående undervisere er:

  Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen
  Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN
  Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN

  Derudover deltager der undervisere, der har særlige kompetencer indenfor specifikke emner.

  Rammer
  Kurset afholdes over to dage med fire uger mellem de to kursusdage, hvilket giver mulighed for, at kursisterne i praksis kan nå at afprøve erhvervet viden. Kurset afholdes i tidsrummet klokken 9-16. Undervisningen vil være baseret på praksisrelevante cases, der vil være vekslende plenum og gruppebaseret undervisning.

  Refusion
  Kurset er godkendt for praksispersonale under ”En læge tæt på dig” til to dages tabt arbejdsfortjeneste a kr. 2.820,00 samt transportudgifter. Der kan søges tilskud efter sidste kursusdag.

  Kursets aktivitetsnummer er 2023-0355.

  Tilmeld dig her

 

18. april 2023 kl. 14.30-16.30

Virtuel konference målrettet almen praksis

 

Steno Diabetes Centrene byder velkommen til en virtuel konference tirsdag den 18. april kl. 14:30-16:30.

 • Læs mere

  Læs mere


  På konferencen vil du:

  • Få opdateret din viden om fysiologiske sammenhænge mellem overvægt og type 2-diabetes
  • Få viden om de farmakologiske muligheder for vægttab ved type 2-diabetes
  • Få inspiration til hvordan du kan tale om overvægt med dine patienter

   

  Eftermiddagen kommer til at bestå af korte oplæg fra fagpersoner og drøftelse af relevante cases leveret af praktiserende læger.  Under konferencen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via chatten.

  Målgruppe:  Konferencen er målrettet almen praksis – læger og praksispersonale

  Arrangementet er gratis.

  Du får tilsendt et link til konferencen ugen inden konferencen.

   

  Se program og tilmeld dig her

 

26. maj 2023 kl. 13.00 - 14.00

Webinar: Diabetes neuropatiens forunderlige verden

Diabetes neuropati er en af de mest almindelige komplikationer til diabetes. I dag findes der desværre ingen behandling for nerveskaderne, når det er sket. Forsker Johan Røikjer håber at finde en ny måde at undersøge for diabetes neuropati, så man kan opdage og forebygge neuropati tidligere.

 • Læs mere

  Målgruppe:
  Sundhedsprofessionelle

  I dette webinar får du et indblik i nyeste forskning indenfor nuværende og fremtidige behandlinger af diabetes neuropati.

  Du vil bl.a. blive klogere på:

  • Hvorfor får man diabetes nerveskader?
  • Hvad forskes der i lige nu indenfor diabetes neuropati?
  • Hvordan ser fremtidens behandling af diabetes neuropati ud?

  Under webinaret kan du ikke tænde din mikrofon eller video, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål løbende via chatten. Du kan ikke se de andre deltagere, og alle spørgsmål stilles anonymt.

  Om oplægsholderen:

  Johan Røikjer er læge og PhD med fokus på diabetes neuropati, nervesmerter og fodsår. Johan er en af fem unge forskere udvalgt til en arbejdsgruppe under Diabetic Foot Study Group, og har det seneste år vundet flere priser for sin forskning indenfor netop diabetes neuropati.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

En times klinik-kursus i diabetes

 

I et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Nord-KAP udbydes et begrænset antal klinik-kurser, med fokus på basal og mere kompliceret diabetesbehandling for hele praksis.

Målet med kurset er dels at blive opdateret på nyeste guidelines, dels at skabe et rum til diskussion af, om der er behov for tiltag og/eller ændringer i arbejdsgange, for at denne viden bedst sættes i spil i klinikken. Kurset er case-baseret og vil i høj grad basere sig på jeres diskussioner, hvortil speciallæge i endokrinologi vil komme med input og fakta undervejs.

Kurset foregår i jeres egen praksis, når det passer jer. Endokrinologen vil være med online, så det eneste der kræves er, at I alle kan sidde sammen foran en skærm med kamera, lyd og mikrofon. Det forventes, at alle medarbejdere, der har behandlerrelation til diabetespatienterne, deltager.

Få mere information på plan2learn

 

E-læring: Mad og diabetes

 

Formålet med dette E-lærings kursus er at give sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale øget viden om mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen

Mad er en vigtig del af behandlingen af alle typer diabetes. Derfor er det af stor betydning, at alle, der er i professionel kontakt med personer med diabetes, får adgang til den nyeste viden om mad- og drikkevarer og dets påvirkning af for eksempel blodsukkeret.

På kurset får du viden om anbefalinger for mad og diabetes, dagens måltider og praktiske råd i hverdagen. Du møder konkrete eksempler på borgere og deres behov og lærer, hvordan du kan støtte dem i forhold til hverdagens valg af mad og drikke.

Målgruppe

Kurset henvender til sundhedsprofessionelle og omsorgspersonale, der arbejder med pleje og behandling af personer med diabetes.

Varighed af E-læringen

Det tager ca. 35 minutter at gennemgå E-læringen

 

Gå til e-læring

 

 

Se tidligere arrangementer

 • 2022

  November 2022

  Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Et liv med diabetes

  Målgruppe: Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis

   

  Åben Forskning - Kom tæt på fremtidens diabetesbehandling

  Oplæg fra vores forskere i Steno Diabetes Center Nordjylland

   

  September 2022

  Webinar: Kend din arv - type 2-diabetes handler ikke kun om livsstil....

  Oplæg af overlæge og klinisk professor i diabetes Niels Ejskjær

   

  Virtuel konference målrettet almen praksis

  Målgruppe: Læger og praksispersonale fra almen praksis i samarbejde mellem alle 5 Steno centre i Danmark

   

  Marts-April 2022

  Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 

  Målgruppe: Sygeplejersker fra almen praksis, der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes

   

  April 2022

  Diabetes og hjertesygdom - sådan bruges den nye retningslinje

  Målgruppe: Konferencen er målrettet almen praksis – læger og sygeplejersker

 • 2021

  December 2021

  Virtuel konference: Diabetes og psykisk sygdom
  Målgruppe: Praktiserende læger og praksispersonale i almen praksis


  November 2021

  Webinar: Diabetes og mental trivsel
  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes.


  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel
  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner


  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 
  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland


  Juni og maj 2021

  Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 
  Oplægsholdere: Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen, overlæge Trine Tang Christensen, SDCN og diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN


  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden
  Undervisere: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland


  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme
  Undervisere: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN


  April 2021

  Virtuel Diabeteskonference: Diabetesdata - værktøjer til at skabe værdi for dig og dine patienter
  Oplægsholdere: Anelli Sandbæk, prof. almen medicin AU, SDCA - Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP - Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger - Niels Ejskjær, professor og overlæge i SDCN.

 • 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Virtuel konference: Type 2-diabetes – behandlingsretningslinjer og senkomplikationer (Webinar)
  Underviser: Professorer fra SDCA, SDCC, SDCN og SDCS


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Lise-Lotte Albrektsen
Sekretær/PA

l.albrektsen@rn.dk
+45 21 64 13 65