Kompetenceudvikling for ansatte i almen praksis

 

SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker. Derfor udbyder vi både kurser og temadage samt tilbyder mulighed for, at I kan få sparring om diabetesudfordringer i jeres hverdag. 


4. november 2021 – Kl. 14.30-15.30

Webinar: Diabetes og mental trivsel

 

Undervisningsform: Webinar
Underviser: Psykolog Sandie Johansen, SDCN

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på diabetes og mental trivsel.  Formålet med webinaret er at give en forståelse for nogle af de konsekvenser som type 2-diabetes kan have mentalt for dem, som har sygdommen.
 
Du vil på webinaret få viden om:
 
 • Hvilke psykologiske reaktioner der typisk ses hos personer med type 2-diabetes
 • Hvordan type 2-diabetes kan hænge sammen med depression, angst og stress 
 • Hvorfor type 2-diabetes kan udfordre den mentale trivsel
 • Hvilke signaler du skal være opmærksom på?
 • Den kapacitet, det kræver at passe en diabetes og i mange tilfælde omlægge sin livsstil
 • Emnerne skyld, skam og stigmatisering
 • Specifikke psykiske mekanismer, der kan være medvirkende til, at du som sundhedsprofessionel kan opleve, at nogle personer med type 2-diabetes ikke passer godt på sig selv. 

Afslutningsvis sættes der fokus på, hvordan du kan hjælpe personer med type 2-diabetes, som oplever at være udfordret mentalt. 

 

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes.

 

Tilmeld dig her


17. november 2021 - Kl. 14.30-15.30

Webinar: Sygepleje til personer med type 1- og type-2 diabetes
 

Underviser: Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard
Underviserform: Webinar


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på sygeplejen til personer med type 1- og type 2-diabetes. Formålet med webinaret er, at du får (genopfrisket) viden om type 1- og type 2-diabetes og (gen)erhverver teoretiske og praktiske færdigheder, der styrker din kliniske praksis i plejen af personer med diabetes.

Med udgangspunkt i sygdomslæren berøres emner som:

-          Hvad kendetegner type 1- og type 2-diabetes?
-          Hyper- og hypoglykæmi, årsager og behandling – herunder ketoacidose
-          Hvad sker der når en person med diabetes bliver syg af anden årsag?
-          Injektionsteknik og blodsukkermåling

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste evidensbaserede viden samt erfaring fra klinisk praksis. I undervisningen lægges vægt på at pleje og behandling tilpasses den aktuelle livssituation hos personen med diabetes.

Målgruppe:

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og almen praksis med interesse for diabetes.

 

Tilmeld dig her


24. november 2021 - Kl. 08.30-15.30

Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Den sårbare person med diabetes
 

Igen i år arrangerer SDCN i samarbejde med Region Nordjylland og sygeplejersker fra region og kommuner i Nordjylland en Sygeplejefaglig Diabetes Temadag.

Temadagen består af diabetes faglige oplæg. Der vil i pauserne være mulighed for faglig sparring og faglig information på flere stande. Repræsentant fra Diabetesforeningen vil være tilstede med deres nyeste pjecer m.m.

Målgruppe:

Sygeplejersker der arbejder med diabetes på hospital, i kommuner og i almen praksis.

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet". Vi har ved angivelse af det maksimale antal deltagere taget højde for COVID-19-restriktioner. Hvis disse ophæves, vil det være muligt at afholde temadagen med flere deltagere. Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig ventelisten, hvis pladserne er fyldt op, da vi vil hæve deltagerantallet, hvis dette er muligt.

Program:

Program følger i august.

 

Tilmeld dig her

 

Masterclass for praktiserende læger

Få en dag med en endokrinologisk speciallæge

 

Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark og i 2025 vil over en halv million danskere have type 2-diabetes. Dette skaber øget krav til almen praksis, da otte ud af ti med type 2- diabetes behandles hos egen praktiserende læge.

For at styrke kompetencer og understøtte samspillet mellem hospitaler og almen praksis, har vi i Steno Diabetes Center Nordjylland oprettet ”Masterclass for praktiserende læger”.

Som praktiserende læge giver det dig nu mulighed for at få en dag sammen med en endokrinologisk speciallæge i diabetesambulatoriet/dagafsnit i enten Aalborg, Farsø, Hjørring eller Thisted, hvor du kan følge diabetesbehandling af især patienter med type 2-diabetes, typisk med en kompleks diabetes. 

 

Læs mere og få datoer for efteråret 2021

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

Sparring til praksispersonale i almen praksis eller regionsklinikker

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2021

  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel
  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner


  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 
  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland


  Juni og maj 2021

  Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 
  Oplægsholdere: Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen, overlæge Trine Tang Christensen, SDCN og diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN


  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden
  Undervisere: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland


  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme
  Undervisere: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN


  April 2021

  Virtuel Diabeteskonference: Diabetesdata - værktøjer til at skabe værdi for dig og dine patienter
  Oplægsholdere: Anelli Sandbæk, prof. almen medicin AU, SDCA - Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP - Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger - Niels Ejskjær, professor og overlæge i SDCN.

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Virtuel konference: Type 2-diabetes – behandlingsretningslinjer og senkomplikationer (Webinar)
  Underviser: Professorer fra SDCA, SDCC, SDCN og SDCS


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94