Kompetenceudvikling for ansatte i almen praksis

 

SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i regionsklinikker og udbudsklinikker. Derfor udbyder vi både kurser og temadage samt tilbyder mulighed for, at I kan få sparring om diabetesudfordringer i jeres hverdag. 


8. december 2021 – Kl. 14.00-16.00

Virtuel konference: Diabetes og psykisk sygdom

 

Onsdag den 8. december 2021 klokken 14.00-16.00 afholder Steno Diabetes Centrene endnu en gang virtuel konference målrettet læger og praksispersonale i almen praksis. Fokus på konferencen er denne gang diabetes og psykisk sygdom – forebyggelse og behandling.

Eftermiddagen kommer til at bestå af korte oplæg fra fagpersoner og drøftelse af relevante cases leveret af praktiserende læger. Under konferencen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne ved at bruge chat-funktionen.

Hør bl.a. oplæg fra:

- Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet 
- Christina Augusta Buchholt Renstrøm, Psykiater, Psykiatrien Region Sjælland
- Dorthe Wittrup Rotbøll, Diabetessygeplejerske, Fusionsklinikken, Psykiatrien Vest, Region Sjælland.

Og mød Morten Sig Jensen & Anne Sofie Nielson Hartmann, almen praktiserende læger, der vil drøfte relevante patientcases.

 

 

Målgruppe:

Praktiserende læger og praksispersonale i almen praksis.

 

Tilmeld dig her


29. marts og 26. april 2022 - Kl. 8.30-16.00

Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 

 

Dette kursus udbydes i samarbejde med Nord-KAP og henvender sig til dig, der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes. Vi vil fokusere på:

- Hvilke muligheder du har at vælge imellem, når den aktuelle diabetesbehandling ikke længere er tilstrækkelig
- Hvordan du følger op på behandlingsændringer
- Hvad du skal være opmærksom på, når der skiftes fra èn insulin type til en anden
- Hvad et diabetisk fodsår er, og hvordan det forebygges og behandles
- Hvilke signaler du skal være opmærksom på for at opdage kardiovaskulære problematikker eller autonom neuropati hos personer med diabetes
- Kvinder med gestationel diabetes - en særlig risikogruppe
- Derudover vil vi snakke om aktuelle kostanbefalinger, ligesom vi stiller skarpt på, hvorfor livsstilsændringer kan være svære for personen med type 2-diabetes.

 

De gennemgående undervisere er:

Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen
Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN
Diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN

Derudover deltager der undervisere, der har særlige kompetencer indenfor specifikke emner.


Målgruppe:

Sygeplejersker fra almen praksis der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes

Rammer: Kurset afholdes over to dage med fire uger mellem de to kursusdage, hvilket giver mulighed for, at kursisterne i praksis kan nå at afprøve erhvervet viden. Kurset afholdes i tidsrummet klokken 8.30-16. Undervisningen vil være baseret på praksisrelevante cases, der vil være vekslende plenum og gruppebaseret undervisning.

Refusion: Kurset er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis. Aktivitetsnummer følger.

Tilmeld dig her

Masterclass for praktiserende læger

Få en dag med en endokrinologisk speciallæge

 

Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark og i 2025 vil over en halv million danskere have type 2-diabetes. Dette skaber øget krav til almen praksis, da otte ud af ti med type 2- diabetes behandles hos egen praktiserende læge.

For at styrke kompetencer og understøtte samspillet mellem hospitaler og almen praksis, har vi i Steno Diabetes Center Nordjylland oprettet ”Masterclass for praktiserende læger”.

Som praktiserende læge giver det dig nu mulighed for at få en dag sammen med en endokrinologisk speciallæge i diabetesambulatoriet/dagafsnit i enten Aalborg, Farsø, Hjørring eller Thisted, hvor du kan følge diabetesbehandling af især patienter med type 2-diabetes, typisk med en kompleks diabetes. 

 

Læs mere og få datoer for efteråret 2021

 

Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske

Sparring til praksispersonale i almen praksis eller regionsklinikker

 

Står du af og til i en situation, hvor du tænker, det kunne være rart at spare med en erfaren diabetessygeplejerske, så er der her en ny og ”corona-venlig” mulighed via Microsoft Teams.

Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder dig og/eller dine kollegaer en mulighed for virtuelt at have en diabetessygeplejerske til rådighed i op til en time. Du bestemmer om udgangspunktet skal være sparring om konkrete patienter, eller om det skal omhandle generel undervisning i emner, som du oplever kan være udfordrende.

Dato: Vi finder et tidspunkt i samarbejde med jer

 

Få mere information på plan2learn

 

En times klinik-kursus i diabetes

Få eksperten virtuelt i egen praksis

 

I et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Nord-KAP udbydes et begrænset antal klinik-kurser, med fokus på basal og mere kompliceret diabetesbehandling for hele praksis.

Målet med kurset er dels at blive opdateret på nyeste guidelines, dels at skabe et rum til diskussion af, om der er behov for tiltag og/eller ændringer i arbejdsgange, for at denne viden bedst sættes i spil i klinikken. Kurset er case-baseret og vil i høj grad basere sig på jeres diskussioner, hvortil speciallæge i endokrinologi vil komme med input og fakta undervejs.

Kurset foregår i jeres egen praksis, når det passer jer. Endokrinologen vil være med online, så det eneste der kræves er, at I alle kan sidde sammen foran en skærm med kamera, lyd og mikrofon. Det forventes, at alle medarbejdere, der har behandlerrelation til diabetespatienterne, deltager.

Få mere information på plan2learn

 

 

Se tidligere arrangementer

 • Arrangementer i 2021

  November 2021

  Webinar: Diabetes og mental trivsel
  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse for det psykologiske aspekt af type 2-diabetes.


  Oktober 2021

  Temadag om diabetes og graviditet, fødsel og barsel
  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i svangreambulatorium, på føde- og barselsgang og neonatal afsnit og andre interesserede fra andre hospitalsafsnit, kommuner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner


  September 2021

  Temadag: Om børn og unge med overvægt 
  Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn og unge i Nordjylland


  Juni og maj 2021

  Temadag: Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så? 
  Oplægsholdere: Praktiserende læge, professor Jette Kolding Kristensen, overlæge Trine Tang Christensen, SDCN og diabetessygeplejerske Inger Vestergaard, SDCN


  Juni 2021

  Webinar: Diabetisk neuropati – fuld update på diagnose, behandling og nyeste viden
  Undervisere: Professor Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland


  Maj 2021

  Webinar: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme
  Undervisere: Overlæge Trine Tang Christensen, SDCN


  April 2021

  Virtuel Diabeteskonference: Diabetesdata - værktøjer til at skabe værdi for dig og dine patienter
  Oplægsholdere: Anelli Sandbæk, prof. almen medicin AU, SDCA - Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP - Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger - Niels Ejskjær, professor og overlæge i SDCN.

 • Arrangementer i 2020

   

  November 2020

  Diabetiske fodsår - forebyggelse, pleje og behandling (Webinar)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

  Virtuel konference: Type 2-diabetes – behandlingsretningslinjer og senkomplikationer (Webinar)
  Underviser: Professorer fra SDCA, SDCC, SDCN og SDCS


  Oktober 2020

  Omgivet af diagnoser (Webinar)
  Underviser: Psykolog Sandie Nymand Johansen, SDCN 


  Marts 2020

  Diabetes og psykisk sygdom (Aalborg)
  Underviser: Diabetessygeplejerske Ulla Scheving


  Januar 2020

  Diabetiske fodsår (Hjørring)
  Underviser: Sårsygeplejerske Lise Hammershøj Jensen, SDCN og fodterapeut Morten Pedersen

 

Har du nogle spørgsmål?

 

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94