Prægraduate uddannelse

 

SDCN vil understøtte den prægraduate uddannelse af sundhedsprofessionelle under deres grunduddannelse, herunder studerende inden for medicin, sundhedsteknologi, sygepleje samt andre professionsbachelorstudier.

Dette vil ske i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og University College Nordjylland og kan eksempelvis omfatte: 

  • At videreudvikle, opdatere og opkvalificere det diabetesspecifikke pensum.
  • At udvikle, tilrettelægge og gennemføre relevante uddannelsestilbud om diabetes.

SDCN vil desuden – ligesom andre hospitalsafdelinger – bidrage til uddannelsen af de studerende, der som en del af deres forløb uddannes på hospitalerne. Det sker ved at have studerende ansat i praktikog turnusstillinger mv

 


 

Kontakt mig for mere information

Mette Braad
Uddannelseskoordinator

m.braad@rn.dk
+45 92 43 46 94