Diaprofil ændrede Ingers syn på diabetesbehandling

Efter 46 års behandling på hospitalet, fik Inger Kvistgaard mulighed for at prøve det nye digitale værktøj Diaprofil, der åbner op for patienten kan fortælle om sin dagligdag med diabetes og hvordan behandlingen går. Ingers oplevelse af værktøjet var meget positiv. 
 

Det var et mirakel for mig, udbryder Inger Kvistgaard som det første, da snakken går på Diaprofil.

- Min oplevelse var, at jeg for første gang i mange år blev taget alvorligt og blev set på som et helt menneske med problematikker udover diabetes.

Inger har haft type 1-diabetes i de sidste 46 år og i efteråret var det første gang hun besvarede det nye Diaprofil-spørgeskema, der kan udfyldes inden ens diabetessamtale på Aalborg Universitetshospital, som et led af patientens sammedagsscreening på hospitalet.

Diaprofil består af i alt 42 spørgsmål – med fokus på alt fra ens fysiske sundhed til mental velvære, og patienter skal besvare disse spørgsmål elektronisk via et link i deres e-Boks. Når patienten møder ind på hospitalet til behandling, gennemgår både lægen og sygeplejersken besvarelserne med patienten via et dashboard på en computerskærm. De temaer og spørgsmål, der skal have mest fokus vises med en rød farve. De mindre opmærksomhedskrævende temaer kategoriseres med hhv. en gul og grøn farve.

Der kom fokus på mine smerter

Som Inger Kvistgaard fortæller, har de fleste af hendes tidligere diabetessamtaler handlet om at regulere hendes blodsukker. Hvor højt eller lavt ligger det? Og hvordan er mit langtidsblodsukker?

Blodsukkerniveau er selvfølgelig vigtigt for Inger, men det er især en anden ting, der har påvirket og stadig påvirker Inger i hendes hverdag - nemlig hendes kroniske smerter.

- Jeg har generelt problemer ved at styre mit blodsukker pga. mine smerter. Når smerterne stiger, så stiger mit blodsukker. Det kan være svært at indstille den rette mængde insulin, da jeg ikke ved, hvor langt tid smerterne tager, og det gør, at mit blodsukkerniveau ikke altid er optimalt, fortæller Inger.

Med Diaprofil-skemaet kunne Ingers sygeplejerske og læge hurtigt se, at der var nogle store røde områder af felter, som pingede ud – nemlig hendes smerter, og meget af snakken faldt derfor hurtigt på sammenhængen mellem hendes smerter og hendes blodsukker. Samtalen endte med, at der blev skrevet en henvisning til Ingers praktiserende læge ift. mulig smertedækning, hvilket var kærkommen for Inger.

Snakken gik bedre med behandlingsteamet

Det var ikke kun blodsukker og smerter, der blev diskuteret i Ingers samtale med hendes behandlere, men Diaprofil åbnede også op for andre emner

Sammen med sygeplejersken var de igennem hele skemaet – både det der blevet markeret med grønt, gult og rødt. Lægen havde udelukkende fokus på de røde felter.

Og omdrejningspunktet om hendes Diaprofil-besvarelser gav en god effekt.

- Jeg følte faktisk, at min tid med lægen tog længere tid end det plejer. Det var som om at vi havde mere at snakke om. Hans stol blev drejet og vi kiggede begge to på skærmen. Der var stadig øjenkontakt og jeg følte, at han lyttede godt på de ting, der faktisk fyldte for mig, siger Inger og fortsætter:

- Nu handlede det ikke blot om at gennemgå tal for mit blodsukker og blodprøver på hans computerskærm og tale om tallene. Vi endte faktisk med have en god dialog og få lagt en god behandlingsplan sammen.

Det var første gang, men ikke sidste gang Inger Kvistgaard ville bruge Diaprofil-værktøjet.

Opdateret