Steno Diabetes Center Nordjylland
Søndre Skovvej 3E
9000 Aalborg
www.sdcn.dk

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er kraft- og videnscenter for diabetes i Region Nordjylland. Vi har en mission om at styrke diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer i Nordjylland og skabe et godt liv for borgere - på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

 

Tilbud for patienter

Er du patient i hospitalsregi eller tilknyttet egen praktiserende læge? Find tilbud til dig fra SDCN.

 
 

Viden og værktøjer

Formålet med vores vidensbank er at dele værdifuld viden og værktøjer, som kan hjælpe dig i hverdagen.

 
 

For sundhedsprofessionelle

Arbejder du på hospital, i kommune eller almen sektor? Find tilbud og information målrettet dig.

 
 

Om SDCN

Læs mere om vores mission og organisation og find medarbejdere, publikationer og kontaktinfo.

 

 

 

Vores kerneaktiviteter

 

 

Ca. 30.000 personer lever i dag med diabetes i Region Nordjylland. Mange af dem behandles af egen læge og modtager kommunale sundhedstilbud, og andre er tilknyttet et ambulatorium på et af regionens hospitaler. Som kraft- og videnscenter ønsker vi at arbejde på tværs og muliggøre nye indsatser i Nordjylland. Vi har her særligt fokus på at udvikle nye behandlingstilbud, forskning, uddannelsestilbud, digitale løsninger, tværsektorielt samarbejde og brugerinddragelse.


 

Nye behandlingstilbud

Udvikling af supplerende behandlingstilbud

 

De supplerende aktiviteter har til formål at øge kvaliteten af eksisterende tilbud til diabetespatienter, blandt andet ved at udvikle og afprøve nye tiltag.

 

Klinisk forskning

Patientcentret forskning i verdensklasse

 

Ambitionen er, at SDCN skal levere diabetesforskning af højeste internationale kvalitet, som kommer patienter til gavn gennem styrket behandling og forebyggelse.

 

Arrangementer og kurser

Uddannelse og kompetenceudvikling

 

SDCN ønsker at styrke selvmestring og viden hos personer med diabetes og pårørende samt øge kvalifikationer hos sundhedsprofessionelle på tværs af Nordjylland.

 

 

Digitalt særkende

Digital Sundhed og Diabetes

 

Vi har en ambition om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i test og implementering af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet.

 

Tværsektorielt samarbejde

Mellem hospital, kommune og almen praksis

 

Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandling i hele regionen og sikre en sammenhængende indsats på diabetesområdet.  

 

 

Brugerinddragelse

Involvering af personer med diabetes og pårørende

 

I SDCN arbejder vi for at styrke involvering, dialog og samarbejde med personer med diabetes og deres pårørende. Dels gennem brugerråd, workshops og surveys.


 

Bliv klogere på os

 

Med etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland har vi fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt på diabetesområdet – og få en platform til at udvikle og afprøve nye behandlingsformer, teknologier og kompetencer i samarbejde med ambulatorier og andre sundhedsprofessionelle. 

 

Baggrund og vision

 

SDCN er blevet etableret i 2018 på baggrund af et samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fondens. Målet er at styrke og løfte diabetesindsatser i Nordjylland.

 

 

Læs mere

 

Steno Partner

 

SDCN er forankret på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder med Regionshospital Nordjylland, der modtager en årlig driftsbevilling fra SDCN til konkrete formål som Steno Partner.

 

 

Læs mere

 

Find medarbejdere

 

SDCN består af en centerledelse. Herudover er der tilknyttet teams til hver af vores fem kerneaktiviteter samt en stab, der betjener ledelsen og aktiviteter på tværs af centret. Find oversigt over medarbejdere.

 

 

Læs mere

 

Byggeri af nyt center

 

I 2020-2022 opføres et nyt Steno Diabetes Center i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Bygningen opføres i 4 etager samt kælderetage.

 

 

Læs mere

 

 

 
Få seneste nyt