TILBAGE

Machine learning skal gøre det lettere for læger at justere diabetespatienters insulindosis

20. juni 2022
Nyt ph.d.-projekt finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland og Aalborg Universitet skal skabe et nyt beslutningsstøtteværktøj, som praktiserende læger og endokrinologiske læger kan bruge til at bestemme den optimale insulindosis til personer med type 2-diabetes.