Steno Partner

 

En styrket diabetesindsats i hele Region Nordjylland fordrer et stærkt og velfungerende samarbejde mellem SDCN og Regionshospital Nordjylland. Med etableringen af SDCN implementeredes en ny samarbejdsmodel, hvor Regionshospital Nordjylland fik status af Steno Partner. De modtager en driftsbevilling fra SDCN til konkrete formål.

På Regionshospital Nordjylland vil der fortsat foregå udredning og behandling af både børn, unge og voksne patienter med diabetes på hovedfunktionsniveau på de tre matrikler: Frederikshavn, Hjørring og Thisted.  

Regionshospital Nordjylland skal som Steno Partner udvikle og afprøve en række af de supplerende aktiviteter fra SDCN og være med til at sikre, at resultaterne af udviklingstiltag og kvalitetsløft i diabetesindsatsen udbredes til hele regionen.

Aftalen bygger videre på det arbejde, der allerede i dag finder sted ved Regionshospital Nordjylland med henblik på at styrke og udvikle behandlingskvaliteten, den kliniske diabetesforskning samt personalets kompetencer på diabetesområdet.

I den nye samarbejdsmodel får Regionshospital Nordjylland status af Steno Partner. Det betyder, at de årligt modtager en driftsbevilling på 1,25 millioner fra SDCN til konkrete formål. Steno Partner-aftalen evalueres hvert år i dialog mellem centerdirektøren for SDCN og direktionen for Regionshospital Nordjylland. 

 

 

Peter Skrejborg

Projektleder/projektkoordinator Steno Partner

Åbningstider

Mail

pesk@rn.dk