Projektportefølje

 
Få et samlet overblik over projekter og indsatser i Steno Diabetes Center Nordjylland inden for vores fem kerneområder Digital Sundhed og Diabetes, tværsektorielt samarbejde, supplerende behandlingstilbud, forskning og uddannelse og kompetenceudvikling.

 


Ansvarlig for området

Tina Archard Heide,
digitaliseringsansvarlig:

tlf. 40159708
mail: tah@rn.dk

Digital Sundhed og Diabetes

 

 • Digital Sundhed og Diabetes etablerer med Det Digitale Di@betes Hospital en strategisk og operationel ramme for digital transformation af diabetesbehandlingen.
 • Sten-O Starter er et nyt digital univers udviklet til opstartsforløb for nordjyske børn og unge med nyopdaget diabetes.
 • Patienten kan som noget nyt erstatte et besøg i ambulatoriet med et videobesøg med sin diabetesbehandler.  
 • En væsentlig satsning for Steno Diabetes Center Nordjylland er en ny database over samtlige nordjyske diabetespatienter.
 • Målet med dette samarbejdsprojekt mellem SDCN og Aalborg Universitet er, at udvikle værktøjer til prædiktion og evaluering af indsatser målrettet borgere med diabetes på individ niveau.
 • Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Aarhus er gået sammen i projektet 'Tryg skolegang for børn med diabetes', der skal lette hverdagen, for forældre, børn, lærere og andre ansatte...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland har oprettet et nyt korps af diabetesassistenter, der skal hjælpe patienter på Aalborg Universitetshospital med at udnytte digital teknologi.
 • Projektet skal kortlægge potentialer ved at omlægge blodprøverne til hjemmemålinger for sårbare patienter ved hjælp af ny teknologi.
 • Digital patientdialog dækker over mulighederne i at kombinere klassiske formidlings, lærings- og kommunikationsværktøjer med nye digitale teknologier.
 • JadeCare står for Joint Action digitally-enabled, integrated, person-centered care og er et samarbejde af 48 forskellige sundhedsaktører fra 15 europæiske lande.


Ansvarlig for området

Hanne Ravn Larsen,
programchef:

tlf. 30294446
mail: hrl@rn.dk

Supplerende behandlingstilbud

 

 • I et endokrinologisk-nefrologisk samarbejde screenes alle patienter med diabetes i dialyseafsnittene på Nyremedicinsk Afdeling løbende for komplikationer og tilbydes afklarende og opfølgende samtaler...
 • Med tilbuddet etableres et tværfagligt ambulant udrednings- og behandlingstilbud til borgere med diabetiske komplikationer på mave-tarm kanalen (diabetisk gastroenteropati). 
 • SDCN tilbyder en sammedagspakke til diabetespatienter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, der organiseres, så patienten i videst mulige omfang både kan få gennemført alle...
 • I et endokrinologisk-kardiologisk samarbejde på Aalborg Universitetshospital er der oprettet et supplerende behandlingstilbud til patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder i samarbejde med Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital ekstra hjælp til gravide med forudgående diabetes (prægestationel diabetes...
 • Opstartsforløb er målrettet patienter på Aalborg Universitetshospital med nyopdaget diabetes. De får her tilbudt et systematisk, rettidigt og individuelt tilpasset opstartsforløb af højeste kvalitet...
 • I samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har Steno Diabetes Center Nordjylland etableret udvidet åbningstider til børn og unge udenfor diabetesambulatoriernes almindelige...
 • Diabetes Ungeklinikken har til formål at støtte de unge i overgangen fra en børne- og ungetilværelse med diabetes til et voksenliv med diabetes. 
 • Diabetes Hotlinen tilbyder telefonisk rådgivning til alle patienter, pårørende og sundhedsprofesionelle i Region Nordjylland ift. akutte diabetesproblematikker, som skønnes ikke at kunne vente til dagen...


Ansvarlig for området

Tina Archard Heide,
digitaliseringsansvarlig:

tlf. 40159708
mail: tah@rn.dk

Tværsektorielt samarbejde

 

 • Der samarbejdes med Rebild Kommune og SDCN's digitale særkende ift. at understøtte behandling af sårbare borgere med type 2-diabetes, der har vanskeligt ved at efterleve deres behandlingsplan, eller...
 • Målet er at blive klogere på diabetespopulationen i regionens 11 kommuner. Gennem data skabes der et afsæt for projektsamarbejder i kommunerne.
 • Projektets formål er, gennem en tidlig indsats på arbejdspladser, at bidrage til at bremse den stigende udvikling af type 2-diabetes. Projektet udvikles i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Rebild...
 • Målet er at udvikle to digitale løsninger (vidensplatform og app), som kan støtte lærere og andre i at tage hånd om børn og unge med diabetes i skolen. Målet er, at 25 folkeskoler fra Region Nordjylland...


Ansvarlig for området

Mette Braad,
uddannelseskoordinator:

tlf. 92439351
mail: m.braad@rn.dk

Uddannelse og kompetenceudvikling

 • I Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker vi at inspirere nordjyder med diabetes og deres pårørende med spændende webinarer og faglige oplæg om diabetes, der kan styrke deres liv med diabetes.
 • Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen for ansatte på regionens hospitaler, sygehuse og bosteder, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet på diabetesområdet...
 • I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til personale i de 11 nordjyske kommuner, som i dagligdagen møder, behandler og plejer borgere med...
 • SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder med de fire andre danske Steno Diabetes Centre om at drive webportalen Videncenter for Diabetes. Her kan du finde viden om diabetes, værktøjer samt gode...
 • På Helbredsprofilen.dk deles en række letforståelige diabetesfilm om bl.a. hverdagslivet med diabetes og håndtering af sygdommen. Filmene produceres i et samarbejde mellem de danske Steno Diabetes Centre...
 • Podcasten ”Diabetesforskerne” er initieret af Steno Diabetes Center Nordjylland og udvikles i et samarbejde med de fire øvrige Steno Diabetes Centre. Formålet med podcasten er at skabe en større viden...
 • I SDCN har vi fokus på at bidrage til uddannelsen af studerende inden for medicin, sygepleje, sundhedsteknologi samt andre relevante fagområder.


Ansvarlig for området

Peter Vestergaard,
forskningsansvarlig:

mail: p.vestergaard@rn.dk

Forskning

 

 • ADAPT-T2D står for Adherence through cloud-based Personalised Treatment for Type 2-Diabetes og er et forskningsprojekt hos SDCN, hvor seniorforsker Morten Hasselstrøm Jensen og forskere Stine Hanggaard...
 • Ph.d.-studerende Camilla Thomsen er med i forskningsprojektet Udvikling af beslutningsstøtte til estimering af insulindosis til patienter med 2-diabetes. Med projektet ønsker man at udvikle et effektivt...
 • Ph.d.-studerende Carsten Wridt Stoltenberg er i gang med at undersøge, om man kan udvikle et beslutningsværktøj, der kan understøtte sundhedspersonale, når de skal revurderer behandlingsforløb af patienter...
 • Læge og ph.d.-studerende Nicklas H. Rasmussen undersøger faldrisiko hos patienter med diabetes, heriblandt, hvordan senkomplikationer til sygdommen som nedsat syn, føleforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser...
 • Læge og ph.d.-studerende Rikke Viggers er i samarbejde med Steno Diabetes Center Århus i gang med forskningsprojektet Diabone2. Projektet undersøger effekten af behandling af knogleskørhed eller nedsat...
 • Ph.d.-studerende Malene Krogh er i gang med sit ph.d.-projekt Brug af kunstig intelligens til retinopati undersøgelse i almen praksis for personer med type 2 diabetes.   
 • Ph.d.-studerende Annika Kvist er forsker på projektet Real-world Evaluation of the Costs and Causes of Fractures in patients with Diabetes Mellitus. I forskningsprojektet undersøges knoglebrud og omkostningerne...
 • Ph.d.-studerende Louise Søndergaard Rold er forsker på projektet Tarmmikrobiotaens betydning for gestationel diabetes mellitus. I projektet undersøges det hvornår der opstår en anderledes bakteriesammensætning...
 • Læge fra Aalborg Universitetshospital Inge Gerlach Brandt medvirker i forskningsprojektet TONICS, hvilket står for the Type One Diabetic bone Collaboration Study. Studiet undersøger knoglesygdom hos...
 • Læge og ph.d.-studerende Steen Hyldgaard Jørgensen samt professor og overlæge Peter Leutscher er forskere på projektet Undersøgelse af biomarkører som prædiktor for hjertesvigt hos patienter med type...