Nyt patientuddannelseskoncept til personer med type 2-diabetes tilgængeligt for nordjyske kommuner

Onsdag den 1. februar bliver patientuddannelseskonceptet Lev Livet tilgængeligt for samtlige kommuner i Danmark og deres borgere. Konceptet har været afprøvet i fem sydvestjyske kommuner og blev sidste år tildelt Diabetesforeningens Handlingspris.

I Nordjylland er interessen for Lev Livet stor, ti kommuner har allerede bedt om at få undervisningsmaterialet tilsendt:

Vi oplever en stor interesse fra de nordjyske kommuner. Vi har en god dialog med dem, omkring hvordan det giver mening at implementere Lev Livet i netop deres rehabiliteringstilbud. Det er vigtigt for os, at den enkelte kommune oplever, at det har reel værdi for dem at benytte materialet fra Lev Livet. Fordi Lev Livet er lavet ud fra et sundhedspædagogisk fundament er det vores håb og formodning, at det vil støtte kommunerne i at arbejde med borgernes sygdomsmestring og handlekompetence, og dermed gøre det lettere for borgeren at leve med type 2-diabetes, fortæller projektleder ved Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), Vibeke Brinkmann Løite.

Undersøgelser fra bl.a. Viden for Velfærd (VIVE) - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har vist, at mange mennesker med type 2-diabetes oplever at stå alene med sygdommen uden den nødvendige støtte og vejledning. Kommunerne gør allerede meget for at støtte borgerne gennem deres rehabiliteringstilbud, men tilbuddene på tværs af kommuner kan være meget forskellige. Lev Livet skal være en hjælpende hånd til kommunerne og deres arbejde med at støtte borgerne i deres sygdomsmestring og livet med type 2-diabetes.

 

Ensartet tilbud til borgere med type 2-diabetes

”Lev livet” blev udviklet i 2018-2020 med henblik på at skabe et mere ensartet tilbud på tværs af kommunegrænser til borgere med type 2-diabetes. Det er baseret på indhold fra tidligere patientuddannelseskoncepter, erfaringer og input fra en lang række kommuner og flere nye øvelser med særligt fokus på madområdet.

Materialerne er prøvet af i de fem sydvestjyske samarbejdskommuner, hvorefter hele konceptet er blevet evalueret og tilpasset. I Esbjerg, Billund, Vejen og Varde har man valgt at fortsætte med at tilbyde patientuddannelsen til borgerne med type 2-diabetes.

Det unikke ved konceptet er, at det kan tilpasses lokalt alt efter ressourcer og deltagersammensætning i undervisningen.

Hvis alt går vel, kommer undervisningsmaterialerne borgerne til gavn allerede efter sommerferien.

 

Handlingspris 2022

Konceptet blev i september tildelt Diabetesforeningens Handlingspris 2022 med begrundelsen, at det er ”en nyskabende patientuddannelse, der krydser fag- og kommunegrænser og løfter patienter med type 2-diabetes”.

Fra dommerkomitéen lød det blandt andet:

Jeg er imponeret over, at det er lykkedes at skabe en stærk organisatorisk ramme bag en patientuddannelse mellem forskellige kommuner og aktører. Det er positivt, at kommuner og SDCO går sammen om at finde en fælles løsning – det er til gavn for mennesker med diabetes, der kan få glæde af tilbud af høj kvalitet. Jeg håber, at konceptet kan være en inspiration for andre kommuner og aktører på sundhedsområdet, sagde Camilla Palmhøj Nielsen, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forskningschef ved DEFACTUM.

 

Forskning i effekten af patientuddannelse

I samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus arbejder SDCO også på at sætte et forskningsstudie op, som skal afdække effekten af selve patientuddannelsen.

Borgerne fra de kommuner, som siger ja til at medvirke i forskningsstudiet, vil blive målt på en række kliniske parametre såsom vægt og langtidsblodsukker, men det primære fokus vil være at undersøge hvorvidt borgerne bliver i stand til at ”mestre” deres sygdom bedre efter et endt forløb. De to Steno-centre vil også undersøge, hvad det betyder at supplere patientuddannelsen med henholdsvis et trænings- og madlavningsforløb.

Det fortæller Karina Vejrum Sørensen, cand.scient. og ph.d. i human ernæring på SDCO.

Det, vi gerne vil finde ud af, er, om de bliver bedre til at håndtere dét at leve med diabetes. Det er et område hvor der mangler forskning, og kommunernes interesse for konceptet, giver os en unik mulighed for at undersøge det i større skala end hidtil, fortæller hun. For at projekter i den størrelse kan lykkes, er det en kæmpe fordel at vi som Steno-centre dækker hele landet, og samarbejder på tværs. 

 

Læs mere om Lev Livet-konceptet og se undervisningsmateriale

 

 

Opdateret