Optimeret behandlingsforløb til patienter med kræft og diabetes

I april 2023 blev der på Aalborg Universitetshospital iværksat et nyt supplerende behandlingsinitiativ i et samarbejde mellem Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Onkologisk Afdeling samt Steno Diabetes Center Nordjylland.

På Aalborg Universitetshospital er der årligt ca. 400 kræftpatienter med tilknytning til det onkologiske område, der også har diabetes.

Nogle er kendt med type 1- eller type 2-diabetes inden de får en kræftsygdom. Andre udvikler diabetes ved siden af deres kræftbehandling. Diabetesreguleringen kan være en udfordring, når der tilkommer en anden sygdom med mange behandlinger og måske ændringer i livsstil og hverdagsrutiner. Desuden er steroid-behandling, som ofte anvendes som led i kræftbehandlingen, både en hyppig årsag til udvikling af diabetes og en årsag til skridende blodsukker-regulering hos patienter med kendt diabetes. Dysreguleret diabetes kan forværre tilstanden og påvirke livskvaliteten hos patienter, der i forvejen er ramt af en kræftsygdom, og det kræver derfor en tidlig indsats og behandling at undgå gener relateret til høje blodsukre.

Personalet i Afdeling for Diabetes og Stofskiftesygdomme fortæller, at de oplever, at patienter og pårørende kan være frustrerede over at blodsukkeret stiger, selvom de forsøger at regulere det. Blodsukkerstigningen kan også føre til symptomer som træthed, øget vandladningstrang, øget tørst, dehydrering og vægttab. Det betyder, at patientens diabetes kommer til at fylde langt mere end den bør, i en situation hvor der også er en kræftdiagnose at forholde sig til. Og som patient med steoridudløst diabetes er diabetes endnu et symptom der skal håndteres, hvilket kan være uoverskueligt. Det er vigtigt, at der gives vejledning, og at behandlingen påbegyndes så tidligt som muligt for at undgå unødvendige symptomer og tvivl. Det er netop målet med tilbuddet.

Nyt behandlingsinitiativ igangsat april 2023

I april 2023 blev der på Aalborg Universitetshospital iværksat et nyt supplerende behandlingsinitiativ i et samarbejde mellem Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Onkologisk Afdeling samt Steno Diabetes Center Nordjylland. Initiativet henvender sig til patienter med kendt eller nyopdaget diabetes indlagt på Onkologisk Afdeling.

SDCN tilbyder udgående tilsyn ved en diabetessygeplejerske, som tilser de relevante patienter, der tilbydes et optimeret behandlingsforløb med hurtig behandlingsvejledning. Når det er relevant, etableres der desuden regelmæssig kontakt til SDCN's ambulatorium for patienter med diabetes og kræft.

På Onkologisk Afdeling er de også glade for samarbejdet:

”Udover at forkorte ventetiden til gavn for patienter, bidrager det med vidensdeling til personalet på tværs af afdelinger og styrker det gode samarbejde.” fortæller Karina Mark Kristensen, ledende oversygeplejerske på Onkologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Initiativet er et 3-årigt projekt der løber indtil ultimo 2026, hvor det løbende evalueres ift. videre drift.

Opdateret