Forskningsleder Peter Vestergaard besøger Steno Diabetes Center Færøerne

Tirsdag den 12. september til torsdag den 14. september besøgte forskningsleder for Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), Peter Vestergaard, Steno Diabetes Center Færøerne (SDCF).


På billedet: SDCF's forskningsudvalg og Peter Vestergaard.

Faktisk er det ikke længe siden, SDCF besøgte SDCN – blandt andet med det mål at udveksle erfaringer i opbygningen af et nyt forskningsmiljø, hvor eksisterende ressourcer bringes i spil, samtidig med at nye samarbejder, databaser og biotanker etables med nye fundingmuligheder.

Og netop det emne var anledningen til Peter Vestergaards besøg hos SDCF.

Sammen med endokrinolog Herborg Johannesen, ph.d. og associate professor Maria Skaalum Petersen, affiliated professor Pál Weihe, ph.d. og professor MSO Magni Mohr og administrerende overlæge Rudi Kollslíð har han under besøget været med til at udarbejde SDCF’s forskningsstrategi samt vedtægterne for SDCF’s forskningsråd.

“Besøget har været med til at udbygge samarbejdet med de andre Steno Centre - og her specielt den Nordatlantiske forbindelse, hvor vi har flere sammenfaldende interesser. Fordi vi, SDCN, også er et relativt lille og nystartet center, kan vi bidrage med erfaringer fra opstarten og udviklingen af forskningsstrategi og forskning,” siger Peter Vestergaard om besøget og tilføjer:

“Jeg håber også, at vi kan lære af deres setup – om end det er mindre, men dog omfatter en meget velkontrolleret og velmonitoreret population i et geografisk afgrænset område, hvor man ved grundige og dybtgående studier med nøje opfølgning kan opveje, hvad man måske ikke har i antal.”

Hos Steno Diabetes Center Nordjylland glæder vi os til fortsat at følge det gode samarbejde med Steno Diabetes Center Færøerne.

Opdateret