Nyt animeret dialogværktøj til børn (PRO)

Dagligdagen kan være meget udfordrende for børn med type 1-diabetes og deres forældre, døgnet rundt og i alle aktiviteter – og det giver i nogle tilfælde øget risiko for stress og reaktiv psykiatrisk sygdom. Nyt animeret dialogværktøj skal give børn med diabetes og deres forældre klare stemmer.

 

På billedet: overlæge Mette Madsen fra Børne- Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

 

Med PRO får børn ned til fire år mulighed for at svare selvstændigt på spørgsmål

Det er vigtigt at vide, hvem der er i risikozonen og internationale guidelines (ISPAD, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) anbefaler at screene for – og følge psykosociale udfordringer hos barnet ved at indhente Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). PRO er spørgeskemaer, hvor man på en struktureret måde får oplysninger om personens dagligdag fra personen selv. Digitale PRO diabetes-spørgeskemaer er allerede udviklet og er taget i brug til voksne med diabetes (www.Diaprofil.dk), men tilsvarende PRO-spørgeskemaer findes ikke til børn med diabetes.

 

Det er en udfordring, at de yngste børn ikke kan læse og derfor er der brug for innovativ brug af animationer, således at børn helt ned til fire år selvstændigt kan svare på spørgsmål. Det tilbud vil vi gerne udvikle sammen med amerikanske partnere, for at kunne give det til danske børn med diabetes. Overlæge Mette Madsen fra Børne- Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital har sammen med projektteamet opnået økonomiske bevillinger til et treårigt forløb med udvikling og afprøvning af et dansk animeret dialogværktøj for børn med type 1-diabetes i alderen 4-12 år. Det nye PRO-dialogværktøj vil belyse barnet 360 grader rundt. Udover svar fra barnet selv, vil det også inddrage svar fra forældre og tilknyttede pædagoger og lærere.

 

Udviklingen vil i alle faser og fra allerførste færd være brugerinvolveret ved workshops og interviews af alle involverede parter. Det vil ske i et tæt samarbejde med børn, forældre, pædagoger/lærere, klinikere og Diabetesforeningen lokalt og nationalt. Projektets ambition er at skabe en fundamental forandring i den måde mindre børn mødes i det danske sundhedsvæsen, at styrke barnets og forældrenes stemmer og at inddrage barnet fuldstændig ligeværdigt i behandlingen.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Børne- og Ungeafdelingerne i Aalborg og Hjørring og Steno Diabetes Center Nordjylland samt en række andre partnere. Projektet har modtaget bevillinger fra Innovationspuljen, Region Nordjylland og Digital Sundhed hos Steno Diabetes Center Nordjylland, hvor udviklingen udgør et supplerende behandlingsinitiativ.

 

Opdateret