Steno Diabetes Center Færøernes lægesekretærer besøger Steno Diabetes Center Nordjylland

SDCF's lægesekretærer Beinta Napoleonsdottir og Edith Matras besøgte Steno Diabetes Center Nordjylland for blandt andet at lade sig inspirere af, hvordan et andet mindre Steno Center er bygget op.

Lægesekretær Beinta Napoleonsdottir (tv.) og lægesekretær Edith Matras (th.) 

Tirsdag den 29. august til fredag 1. september har Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) haft fornøjelsen af at have Steno Diabetes Center Færøernes (SDCF) lægesekretærer, Beinta Napoleonsdottir og Edith Matras, på besøg.

SDCF blev etableret 1. januar 2023, og formålet med besøget har blandt andet været videns- og erfaringsudveksling mellem centrene – noget, der var rig mulighed for under besøgets første del til stabsseminaret i Rebild Bakker, hvor de øvrige Steno Centre i Danmark også deltog.

Efter stabsseminaret gik turen til endokronologisk sekretariat, stabssekretariatet og forskningssekretariatet hos SDCN, hvor der blev delt erfaringer i udviklingen og udrulningen af forskningsstrategier.

Særligt var der fokus på at udveksle erfaringer i opbygningen af et nyt forskningsmiljø, hvor eksisterende ressourcer bringes i spil – samtidig med at nye samarbejder, databaser og biotanker etables med nye fundingmuligheder.

Om besøget siger Edith Matras:

“Det har været et godt og oplysende besøg, og vi kommer til at tage rigtig meget med hjem fra vores besøg hos Steno Diabetes Center Nordjylland, eksempelvis hvordan vi kan systematisere de mange projekter, vi skal til at igangsætte.”

Beinta Napoleonsdottir supplerer:

“Det har været gavnligt at få indblik i, hvordan Steno Diabetes Center Nordjylland er bygget op. Lige nu har vi en opgave i at få defineret, hvem vi er, og hvordan vi skal fordele vores mange opgaver som et mindre Steno Center. Her kommer vi til at kunne trække på nogle af de mange gode erfaringer, Steno Diabetes Center Nordjylland allerede har gjort sig.”

Opdateret