Nyt forskningsprojekt skal forudsige risikoen for nerveskader hos personer med diabetes

I forskningsprojektet NeuroPredict forsøger klinisk personale at forudsige patienters risiko for at udvikle diabetes nerveskader. Forskningsprojektet er opstået på baggrund af læge og forsker Johan Røikjers flerårige forskning i netop diabetes nerveskade.

Diabetes nerveskade er skyld i en række sygdomstilstande

Diabetes nerveskade (også kaldet diabetes neuropati) er en hyppig senfølge, som rammer halvdelen af alle personer med diabetes. Diabetes neuropati præsenterer sig klassisk som tiltagende forringelse af følesansen under fødderne, og kan i sidste ende lede til svære nervesmerter, fodsår og amputation. Diabetes neuropati er imidlertid en svær størrelse at håndtere både klinisk og forskningsmæssigt, da det er meget svært at måle på specielt de små nervefibre, hvilket begrænser nuværende muligheder for forebyggelse.

NeuroPredict benytter helt nye målemetoder

Forsøget NeuroPredict er opstartet på baggrund af læge Johan Røikjers forskning, hvor han har valideret en række nyskabende metoder til at måle på små nervefibre. Det er de målemetoder der lige nu bliver testet og yderligere valideret hos personer med type 1-diabetes, og bliver sammenlignet med de metoder som er blevet brugt hidtil. Forsøgsdeltagerne inviteres årligt ind til kontrol og her testes følesansen i fødderne gennem vibrationer, varme/kuldepåvirkning og lavintensitetsstrøm ligesom der tages blodprøver og hudbiopsier til senere analyse. Deltagerne i forsøget kommer til undersøgelserne i forlængelse af sammedagsscreening, hvorved ulemper med ekstra besøg minimeres for den enkelte deltager.

Forskningsprojektet har potentiale til at ændre fremtidens behandling

Mere end 50 deltagere har allerede været igennem forsøgets første undersøgelsesår, og målet er at komme op på 200 deltagere. Deltagerne er med i en årrække på otte år, og hvis resultaterne viser sig at være gode er studiet planlagt til at fortsætte flere år derefter. De første resultater forventes at kunne aflæses, når forsøget har rundet 100 deltagere. Undersøgelserne i forsøget har potentiale til på sigt at indtræde i den kliniske hverdag og i sidste ende være til gavn for både forskere, klinikere og ikke mindst personer med diabetes.

Opdateret