Vigtig milepæl nået for Inge Gerlach Brandt og forskningsprojektet TONICS

Inge Gerlach Brandt er læge og ph.d.-studerende hos Steno Diabetes Center Nordjylland. Hun har været i gang med sit forskningsprojekt TONICS siden september 2021. I midten af 2022 har hun nået en vigtig milepæl med projektet. Hun har nemlig nu involveret over 50 personer i forskningen. Disse forsøgspersoner har alle type 1-diabetes, og har haft det siden barndommen.  

Formålet med forskningsprojektet TONICS er at undersøge knoglerne og knogleomsætningen hos personer med type 1-diabetes. Dette gøres med henblik på at beskrive og karakterisere knoglelidelser blandt personer med type 1-diabetes mere præcist, end det tidligere er blevet gjort.

Det er ambitionen, at TONICS kan åbne for nye muligheder for at identificere diabetikere, der har en sårbar knoglestruktur, eller er i risiko for at udvikle det. Derudover kan det give inspiration til optimering af behandling og forebyggelse af knogleskørhed hos personer med type 1-diabetes. Inge Gerlach Brandt er nu kommet et stort skridt tættere på at opnå både formålet og de store ambitioner med TONICS.  

De nu over 50 involverede i forskningsprojektet gennemgår et kort introduktionsbesøg og derefter sammenlagt cirka 3 timers undersøgelser, hvilket udføres over 1 eller 2 dage. Der gives en økonomisk godtgørelse ved deltagelse i forsøget alt efter deltagelsens omfang.  

På nuværende tidspunkt har man inkluderet i alt 51 personer med type 1-diabetes og 9 kontrolpersoner.  

Inge Gerlach Brandt håber samlet at kunne involvere mindst 111 forsøgspersoner med type 1-diabetes og derudover 37 raske kontrolpersoner.  

 

Er du interesseret i at vide mere om forskningsprojektet TONICS, kan du læse om det her, og derudover se et forskerportræt af ph.d.-studerende Inge Gerlach Brandt. 

 

Opdateret