Digitale fokusområder

Ambitionen er at Digital Sundhed skal være et centrum for udvikling, implementering og forskning i Digital Sundhed og Diabetes.

Som videnscenter beskæftiger Digital Sundhed sig med:

  • teknologier
  • digitaliseringsprojekter
  • forskning
  • innovationsmiljøer
  • selve anvendelsen af teknologierne i praksis.

Indenfor alle områder anvender Steno Diabetes Center Nordjylland en lærende og eksperimenterende tilgang til digital sundhed og erfaringerne bliver løbende en del af videnscentret.

Digitale fokusområder