Tværsektorielt samarbejde

SDCN ønsker at styrke samarbejdet om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og de nordjyske kommuner. Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandlingen i hele regionen, og patienter og pårørende skal opleve en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.

Udvalgte samarbejdsprojekter

HIIT 'n Move

Projektet har til formål at implementere og forankre et træningstilbud målrettet børn og unge med overvægt i alderen 9-16 år i samarbejde med nordjyske kommuner. HIIT ’n’ Move skal være med til at forberede børnene på at indgå i bevægelsesfællesskaber i civilsamfundet, og projektet har derfor stor opmærksomhed på fastholdelse og brobygningsindsatser.
HIIT 'n Move

Ny med diabetes

Formålet med projektet er at sikre et ensartet og fyldestgørende informationsgrundlag til personer, der diagnosticeres med type 2-diabetes, så de støttes i deres sygdomsmestring fra start.

En tryg skolegang for børn med diabetes

I projektet udvikles der en digital vidensplatform og en app, som skal tilbydes til folkeskoler for at understøtte børn og unge med diabetes.

Har du en idé til et nyt samarbejde eller et samarbejdsprojekt?

Vi er altid interesserede i at drøfte nye samarbejder og konkrete ideer til samarbejdsprojekter.

Tina Archard Heide

Leder af Digital Sundhed og Tværsektorielt Samarbejde

Telefon

40 15 97 08

Mail

tah@rn.dk