Tværsektorielt samarbejde

SDCN ønsker at styrke samarbejdet om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og de nordjyske kommuner. Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandlingen i hele regionen, og patienter og pårørende skal opleve en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.

Udvalgte samarbejdsprojekter