Tværsektorielt samarbejde

I SDCN samarbejder vi med de nordjyske kommuner, almen praksis og øvrige aktører i civilsamfundet med henblik på at forebygge diabetes og forebygge, at diabetiske komplikationer opstår. Det tværsektorielle samarbejde arbejder ind i hele regionen, og personer med diabetes og deres pårørende skal opleve en sammenhængende indsats på området.

Udvalgte samarbejdsprojekter