Samarbejde

Ønsker du at samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland? Vi søger altid samarbejdspartnere inden for vores forskellige kerneområder. Læs mere om de forskellige samarbejdsformer vi søger og tilbyder og kontakt os ved interesse. 

Samarbejde på området digital sundhed

Ønsker at du facilitere et samarbejde om fælles udvikling af digitale løsninger og afprøvning af ny teknologi? Eller er du studerende og ønsker du at beskæftige dig fagligt med diabetesområdet ud fra et digitaliseringsperspektiv? Vi søger altid kloge digitale hoveder at samarbejde med.

Studentersamarbejde

SDCN samarbejder med uddannelsesinstitutioner og studerende fra forskellige videregående uddannelser. Læs mere om de forskellige former for studentersamarbejde. 

Tværsektorielt samarbejde

Vil du gerne vide mere om, hvordan SDCN samarbejder tværsektorielt? Hos SDCN ønsker vi at styrke samarbejdet om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og de nordjyske kommuner.

Vil du gerne tale med os om en idé til et samarbejdsprojekt?

Du er meget velkomme til at kontakte os, hvis du har en idé eller forespørgsel til et muligt samarbejde.