Samarbejde på området Digital sundhed

Ønsker at du facilitere et samarbejde om fælles udvikling af digitale løsninger og afprøvning af ny teknologi? Eller er du studerende og ønsker du at beskæftige dig fagligt med diabetesområdet ud fra et digitaliseringsperspektiv? Vi søger altid kloge digitale hoveder at samarbejde med.

Præsentation

Fælles udvikling af digitale løsninger

SDCN ønsker at facilitere samarbejde om innovation med nye vinkler på anvendelse af Digital Sundhed, og kan I forlængelse af det stille faglige ressourcer, forsknings- og testcase-miljøer til rådighed for eksempelvis private virksomheder og forskningsinstitutioner.

SDCN’s indsats har fokus på fælles udvikling af digitale løsninger mellem offentlige og private aktører, afprøvning af ny teknologi mv. Denne indsats skal bygge videre på og udvide de eksisterende samarbejdsflader, der er på tværs af Region Nordjylland og dens hospitaler.

I Digital Sundhed & Diabetes lægges der vægt på et tæt samarbejde mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, Aalborg Universitet, andre relevante regionale private og offentlige aktører og de øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark samt med patienter og pårørende. Desuden vægtes samarbejde med studerende og forskere.

 

Mulige projekter for samarbejde

  • Udvikling og afprøvning af algoritmer til klinisk beslutningsstøtte ud fra store datamængder – både mht. sundhedsprofessionelle og patienter.

  • Udvikling af nye sensorer, der kan finde klinisk anvendelse og evt. kobles til smartphones mv.

  • Udvikling af apps og gamification.

  • Udvikling af sikker udveksling, behandling og sammenkørsel af digitale sundhedsdata.

  • Automatiserede algoritmer til dosering af medicin.

  • Udvikling af nye typer sensorer, fx med henblik på screening af øjne, hudperfusion mv.

  • Undersøgelse af grænsefladen mellem bruger/patient/pårørende og teknologi.

  • Belysning af muligheder og barrierer for egen-mestring, når en patientgruppe tager ny teknologi i brug.

  • Sundhedsøkonomisk og organisatorisk forskning.