Diabetesassistenter skal styrke patienters digitale parathed

Hvordan uploader man blodsukkerdata? Hvad kan NemSMS og MinSundhed bruges til? Og hvordan møder man sin behandler over en videosamtale? Steno Diabetes Center Nordjylland har oprettet et nyt korps af diabetesassistenter, der skal hjælpe patienter på Aalborg Universitetshospital med at udnytte digital teknologi.

Anne Hedegaard er sygeplejestuderende og ny Steno Diabetes assistent

 

  

Fra september 2020 er der blevet ansat et korps af 12 nye Steno Diabetes assistenter, som på daglig basis vil være at finde i det Endokrinologisk Dagafsnit på Aalborg Universitetshospital, hvor de vil indgå i dialog med patienterne og assistere dem i de digitale muligheder der foreligger.

Steno Diabetes assistenterne er alle sundhedsfaglige studerende og inkluderer både personer, der er medicin- medIs- og sygeplejestuderende.

En af de nye Steno Diabetes assistenter er Anne Hedegaard, som er sygeplejestuderende:

”Jeg føler, at det er en vigtig opgave at være med til at gøre hospitalsverdenen endnu med digital, og give patienter et lille skub i den digitale retning – for der findes mange tilgængelige værktøjer derude, som både kan styrke ens eget overblik og optimere ens behandling”

"Der er eksempelvis mange patienter som skriver deres blodsukkertal ned i en bog eller på et stykke papir, men det behøver de faktisk ikke, hvis deres data fra blodsukkermåleren uploades enten hjemmefra eller i afdelingen, og det kan vi hjælpe dem med at lære”, fortæller Anne Hedegaard.

 

Patienter har forskelligt behov

   

Steno Diabetes assistenternes opgave er at gå i dialog med patienten enten før eller efter deres behandlingstid og informere, motivere og assistere dem i brugen af digitale værktøjer såsom NemSMS, apps, upload af blodsukkerdata og videobesøg.

Som medicinstuderende Julie Lind fortæller, oplever hun, at det meget forskelligt fra patient til patient, hvad behovet er for hjælp:

”Der er nogle som har helt styr på det, mens andre ikke ejer en mobiltelefon. Vi forsøger derfor at målrette hjælpen efter behov, så vi ikke fuldstændigt overvælder folk med information”.

”Det kan være en lidt AHA-oplevelse for nogle, at man faktisk godt kan bruge det digitale. F.eks. er der mange der er glade for at få hjælp til at tilmelde sig NemSMS og få en påmindelse om ens aftaler på hospitalet. Det er simpelt, men nogle gange er det de små ting, der hjælper mest”.

Udover digitale assistance hjælper assistenterne med at måle blodtryk og vægt på patienten inden en konsultation starter og giver denne data videre til behandleren. 

Der vil typisk være 1-2 assistenter på arbejde i ambulatoriet fra 8.30-14.30.  

 

Strategi for det Digitale Di@betes Hospital

 

Steno Diabetes assistenterne er en del af en større strategi fra Steno Diabetes Center Nordjylland om at skabe det Digitale Di@betes Hospital.

Det inkluderer bl.a. også øget brug og efterspørgsel på videokonsultationer, udvikling af apps og e-læring, og at genbesøge igangsatte supplerende behandlingsinitiativer med fokus på, hvordan digital teknologi kan anvendes til gavn for både patienter og klinikere.

Steno Diabetes Center Nordjylland har Digital sundhed som særkende, og har derfor som center et særligt fokus på at tænke digitalt.

 

Sygeplejestuderende Anne Hedegaard viser mulighederne på MinSundhed.dk

Opdateret