Forventninger til tværsektorielt samarbejde

Du får her en beskrivelse af, hvad vi i SDCN forventer af et muligt tværsektorielt samarbejde, og hvad SDCN kan bidrage med som samarbejdspartner.

Tværsektorielt samarbejde

Vores forventninger til samarbejde

  • Initiering af projekter og initiativer skal ske på baggrund af en identifikation af områder, hvor der kan gøres en ekstra indsats til gavn for personer med eller i risiko for diabetes, og det fælles afsæt og omdrejningspunkt skal være borgeren.

  • Samarbejde skal være præget af en stor grad af omstillingsparathed, og der skal være kort vej fra tanke til handling. Det betyder, at projekter og initiativer løbende skal kunne tilrettes og justeres på baggrund af erfaringer og i takt med, at vi sammen bliver klogere på indsatsområdet.

  • I samarbejdet skal der være en vis risikovillighed, forstået sådan, at vi sammen skal turde at gøre noget andet end vi plejer. Vi skal tænke ud af boksen og prøve nyt, for at gøre en forskel.

  • Projekter og initiativer, der initieres, skal opleves som meningsfulde og bæredygtige, også efter endt projektperiode, hvor relevante erfaringer fra projekter eller initiativer forhåbentligt kan leve videre.

  • Arbejdet med indsatsområdet vil ske i samarbejde, og med en gensidig respekt for hinandens spidskompetencer. Vi skal spille hinanden stærke.

 

Hvad kan SDCN bidrage med som samarbejdspartner

  • SDCN har midler til rådighed til tværsektorielt samarbejde, som skal anvendes til at indfri ambitionen om at gøre en forskel for borgere med eller i risiko for diabetes i Region Nordjylland. Som udgangspunkt forventes der en samfinansiering af projekter, men den konkrete finansieringsmodel vil afhænge af det enkelte projekt eller initiativ.

  • Derudover vil SDCN kunne stille projektlederressourcer til rådighed i større eller mindre omfang, hvis det i det konkrete projekt vurderes som værende den hensigtsmæssige vej at gå, og slutteligt kan kliniske ressourcer på diabetesområdet fra Aalborg Universitetshospital og øvrige medarbejdere hos SDCN involveres i større eller mindre grad afhængig af relevans.