Opstartsforløb for børn og unge

Formålet med dette tilbud er at skabe et mere systematisk og individuelt tilpasset opstartsforløb for børn og unge med nyopdaget diabetes. Målet er at gøre opstartsforløbet mere ambulant og involvere relevante samarbejdspartnere tidligt i forløbet. Dette sigter mod at sikre et veltilrettelagt opstartsforløb af høj faglig kvalitet og forebygge udfordringer, som familier oplever, når deres barn får en kronisk sygdom.

Det eksisterende opstartsforløb for børn og unge med nyopdaget diabetes omfattede typisk en 7-dages indlæggelse, der inkluderer daglig undervisning, hvor barnet er indlagt sammen med en forælder. Dette kan være stressende og utrygt for mange familier, da de er væk fra den øvrige familie og har svært ved at håndtere dagligdagsopgaver. Det nye opstartsforløb tilpasses den enkelte families behov og ressourcer for at skabe større tryghed og forkorte indlæggelsestiden.

Tilbuddet inkluderer forskellige tiltag for at forbedre opstartsforløbet. Der er blevet foretaget fokusgruppeinterviews med familier, der haft børn og unge med nylig diabetesdebut, for at skabe grundlaget for det nye opstartsforløb. Der udarbejdes et kompetencekort for sygeplejerskerne for at sikre høj faglighed og kvalitet i plejen. En socialrådgiver inddrages tidligt i forløbet for at afklare lovmæssige forhold og afhjælpe stressfaktorer for forældrene. Netværksmøder afholdes ved udskrivelse for at samarbejde med relevante aktører og sikre bedre forståelse og støtte til barnet med diabetes. Der tilbydes også samtaler med en børnepsykolog for at vurdere familiens trivsel og behov for videre forløb. Forebyggelse af overvægt er en høj prioritet, og der afsættes ekstra tid til samtaler om fysisk aktivitet og sund kost. Der er også mulighed for at deltage i fælles træning med andre børn og unge med diabetes ved aktivitetsdage.