Diabetesdatabase

En væsentlig satsning for Steno Diabetes Center Nordjylland er en database over samtlige nordjyske diabetespatienter.

Hjerne

Værdifuldt grundlag i udviklingen af nye og forbedrede tilbud til diabetespatienter

Databasen er det centrale grundlag for en ambitiøs digitaliserings- og forskningsindsats i SDCN og fungerer som et værdifuldt grundlag for både patienter, sundhedsprofessionelle og forskere i udviklingen af nye og forbedrede sundhedsydelser til diabetespatienter.

Der findes en lang række datakilder som understøtter diabetesområdet i dag og med øget digitalisering og brug af hjemmeteknologi opstår der endnu flere muligheder. Målet med projektet er etablering af en sammenhængende og generisk dataplatform hvor de forskelligartede datatyper samles. Databasen skal kunne anvendes til klinisk brug, på borgerniveau, til kvalitetsudvikling og klinisk forskning samt til udvikling af modeller for værdibaseret styring.

Du kan se en række af vores data i vores nøgletalsmappe.

Gå til nøgletalsmappe